PALGA tekent intentieverklaring met HMF

HMF

Edwin Cuppen, directeur Hartwig Medical Foundation en Iris Nagtegaal, vicevoorzitter PALGA, ondertekenen de intentieverklaring

 

Hartwig Medical Foundation en PALGA gaan een unieke samenwerking aan om de keten van de oncologische zorg te verbeteren.

Door het koppelen van de genetische en klinische data uit de databank van HMF met de data over pathologie van PALGA wordt nationaal en internationaal kankeronderzoek ondersteund.

De genetische data van HMF worden opgenomen in de PALGA databank. Hiermee hebben onderzoekers toegang tot zowel de klinische en genetische data van Hartwig als de data die PALGA verzamelt en is het beter mogelijk om bestaande en experimentele behandelingen voor patiënten te vinden. Daarbij ontstaat de mogelijkheid om nieuwe biomarkers te identificeren welke noodzakelijk zijn voor de verdere personalisering en vergroting van de doelmatigheid van bestaande (dure) medicijnen. Ook vormt het IT-netwerk van PALGA een belangrijke schakel voor de interpretatie en rapportage van meetgegevens door pathologen en de terugkoppeling van resultaten naar de behandelend arts via lokale elektronische ziekenhuisinformatiesystemen.

 

Lees hier het persbericht

 

<< ga terug