Patholoog Pseudoniem in de PALGA databank

Sinds maart van dit jaar is het voor PALGA technisch mogelijk een zogenoemd patholoog pseudoniem op te slaan in de databank ten behoeve van spiegelinformatie op individueel patholoog niveau. Al meer dan 50% van de PA-afdelingen in Nederland heeft de afgelopen 6 maanden positief gereageerd op deze ontwikkeling en aangegeven graag spiegelinformatie op patholoogniveau te willen ontvangen. Heeft uw PA-afdeling al een keuze gemaakt?

Vanaf 2020 zullen we voor de deelnemende afdelingen de eerste spiegelinformatie op basis van het patholoog pseudoniem gaan uitleveren. Het patholoog pseudoniem kan alleen bij de PA-afdeling zelf worden ontcijferd en is voor PALGA medewerkers en andere derden niet herleidbaar naar een persoon. In de ‘release notes’ die aan alle PALGA contact personen (PCPers) zijn verstuurd staat beschreven hoe van iedere patholoog de code achterhaald kan worden. Omdat het bij PALGA niet bekend is van wie welke informatie is (alleen pseudoniemen zijn immers beschikbaar), is het niet mogelijk om voor een deel van de pathologen binnen een afdeling spiegelinformatie op patholoog niveau te ontvangen. Het patholoog pseudoniem zal niet voor andere doelen dan spiegelinformatie worden gebruikt.

Als uw PA-afdeling alsnog interesse heeft om spiegelinformatie op niveau van de individuele patholoog te ontvangen dan kan het hoofd van uw afdeling dit bij PALGA aangeven. Wij zullen dan opdracht geven uw instellingen aan te passen opdat het patholoog pseudoniem toegevoegd wordt aan alle nieuwe inzendingen voor de PALGA databank. Het is niet mogelijk het patholoog pseudoniem met terugwerkende kracht toe te voegen aan oude verslagen. Voor de aanpassing van de instelling worden geen kosten in rekening gebracht. Voor uw toestemming of verdere informatie kunt u terecht bij PALGA (T: 088-0402700 - E: stichting@palga.nl).

<< ga terug