Praktijkvariatie in de diagnostiek

Pathologen, medisch-oncologen en PALGA werken aan de verbetering van diagnose en behandeling van de patiënt. Onderzoek, gefinancierd vanuit SKMS, wijst uit dat praktijkvariatie in diagnostiek tussen laboratoria aanwezig is. Spiegelinformatie, de periodieke terugkoppeling van gegevens uit eigen laboratorium, is één van de verbeterinitiatieven die kunnen bijdragen aan het reduceren van deze praktijkvariatie. Iets is waar alle partijen zich hard voor in zetten.

<< ga terug