Resultaat van de Europese aanbesteding “vervanging communicatiediensten Stichting PALGA”

Op 29 oktober heeft het bestuur besloten dat van de drie inschrijvingen, ICT Netherlands B.V. de beste prijs-kwaliteit verhouding heeft aangeboden. Hierin volgt het bestuur het unanieme advies van de beoordelingscommissie. In het aanbestedingsproces bleek het voorstel van ICT ten aanzien van bijvoorbeeld de architectuur en het plan voor migratie superieur aan dat van de andere aanbieders. Positief vindt het bestuur met name hoe ICT voorstelt de communicatie en interactie met laboratoria in te gaan vullen. Daarin toont ICT dat het aanvoelt waar laboratoria en PALGA behoefte aan hebben.

In het aanbiedingsproces heeft PALGA bewust ook het perspectief van pathologieafdelingen betrokken. In het beoordelingsproces zijn de voorlopige en definitieve aanbiedingen besproken met een door NVVP aangewezen vertegenwoordiging van laboratoria.

Formeel volgt nu een periode waarin bezwaar kan worden gemaakt tegen dit voornemen tot gunning en zal aan ICT worden gevraagd in een deel-implementatie aan te tonen dat ze hun aanbieding waar kunnen maken. We verwachten dat voor het eind van dit jaar het besluit tot definitieve gunning mogelijk is.

<< ga terug