Richtlijn verslaglegging aangepast

Naar aanleiding van eisen die aan sommige laboratoria in het kader van certificering worden gesteld, hebben PPC en Bestuur van PALGA de richtlijn verslaglegging aangepast.
In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als de kliniek dat vereist, zijn ‘personen identificerende gegevens’ toegestaan in de rubrieken macroscopie, microscopie, klinische gegevens en epicrise.
Deze rubrieken kunnen verstrekt worden voor wetenschappelijk onderzoek. PALGA gebruikt software om deze rubrieken vóór uitlevering te anonimiseren. 
De PPC beveelt echter aan om identificerende gegevens, net zoals andere 'persoonlijke' aantekeningen, op te nemen in de UDPS tekstrubrieken 'opmerkingen' en 'aantekeningen'. 

Kijk hier voor het volledige bericht of bekijk direct de nieuwe richtlijn.

<< ga terug