Spiegelinformatie op patholoog niveau

Hoe gradeert u? In de week van 19 februari 2018 ontvingen alle laboratoria het rapport met landelijke spiegelinformatie m.b.t. het graderen van mammatumoren. Verschillende pathologie laboratoria hebben daarbij extra meegewerkt aan het in kaart brengen van de variatie in gradering tussen pathologen binnen hun laboratorium. Via inzicht en transparantie hopen wij meer standaardisatie in de pathologie rapportage te bereiken, wat uiteindelijk de kwaliteit in de pathologie ten goede zal komen.

Ook benieuwd naar uw resultaten? Vraag ernaar bij uw PCP’er! ..

<< ga terug