Stichting Palga stelt Raad van Toezicht aan

Stichting Palga heeft op 12 december een nieuwe Raad van Toezicht aangesteld. Deze aanpassing in de governance is in overeenstemming met de doorgroeistrategie die door Palga wordt uitgevoerd.
De Raad van Toezicht bestaat uit: Walter van Kuijen (voorzitter), Jan-Eric Slot, prof. dr. Katrien Grünberg en em. prof. dr. Han van Krieken. Met deze leden beschikt Palga over een Raad van Toezicht met uitgebreide ervaring in de gezondheidszorg en pathologie.  

Voorzitter Walter van Kuijen heeft onder meer een lange staat van dienst als Senior Vice President bij Philips, lid van de Raad van Toezicht van het Elkerliek Ziekenhuis en als CEO van SmartQare. 
Jan-Eric Slot is kwartiermaker uitkomstinformatie bij VWS DI CIO, voormalig CIO van het AMC en CEO bij SNOMED. 
Om de verbinding met de pathologie te waarborgen zijn in de RvT twee pathologen aangesteld. Dit zijn prof. dr. Katrien Grünberg en em. prof. dr. Han van Krieken. Katrien Grunberg is naast patholoog, afdelingshoofd Pathologie en Medisch Directeur van het Centrum voor Diagnostiek en Advies van het Radboudumc. Han van Krieken is naast patholoog (np) ook lid van de Raad van Toezicht van het Nationaal Kanker Instituut.
Het nieuwe RvT-team heeft gezamenlijk een (inter)nationaal en bestuurlijk netwerk in de gezondheidszorg, databeschikbaarheid, zorg- en researchinfrastructuren, VWS, EHDS, pathologie en wetenschap.
Zij zullen Palga begeleiden bij haar missie om bij te dragen aan het verbeteren van databeschikbaarheid voor goede, toegankelijke en betaalbare patiëntenzorg.