Template projectplan aanschaf Lab2Lab

Het Lab2Lab document is gemaakt in opdracht van de Stichting PALGA en is voor meerdere gegevensuitwisselingsdoelen bruikbaar, waaronder PIE, uitwisseling van gegevens rondom moleculaire diagnostiek en ander protocollair uitbesteed onderzoek. Het is bedoeld om een laboratorium dat overweegt de Lab2Lab functionaliteit aan te schaffen te ondersteunen in het opstellen van een projectplan. Dit document kan daarbij als template dienen. Het biedt daarmee ook een handvat om samen met het laboratorium waarmee de Lab2Lab berichtuitwisseling gaat plaatsvinden het project gezamenlijk vorm te geven. Er wordt uitgegaan van initiële aansluiting en niet van opschaling naar communicatie met andere laboratoria (dat zijn separate projecten). Aan het einde van dit template zijn voor enkele onderdelen voorbeelden beschreven.

<< ga terug