Tevredenheid gebruikers PALGA

In september 2019 is aan gebruikers van PALGA gevraagd naar de tevredenheid van haar huidige diensten. In de enquête werd informatie opgehaald bij onderzoekers, pathologen (academisch en perifeer) en hoofden van de labs in Nederland.

De resultaten zijn in november bekend geworden. Tot 75% van de onderzoekers vindt dat PALGA excellente data heeft aangeleverd. Door velen wordt het unieke karakter van de PALGA database onderschreven, alsmede de koppeling van historie per patiënt om optimale diagnostiek te kunnen leveren. Ook het bestaan van- en de continue verbetering en uitbreiding van de protocolmodules gecombineerd met de laagdrempeligheid van het bureau wordt als zeer positief ervaren. We zijn hier als PALGA best trots op.

Daarnaast zijn er in de enquête duidelijke suggesties en wensen naar voren gekomen zoals de behoefte aan blijvende ondersteuning vanuit PALGA. Als voorbeelden werden genoemd: het faciliteren van PIE, Lab2Lab en de wens voor spiegelinformatie. Dit zijn items waar de komende tijd ook aandacht aan besteed gaat worden.

De enquête werd uitgevoerd door Clearfields als onderdeel van de strategie ontwikkeling van PALGA. We hopen met deze feedback een goed vervolg te geven aan het meerjarenbeleid.

<< ga terug