Tijdelijke stop automatische uitwisseling gegevens Bevolkingsonderzoek Darmkanker

Per 1 februari 2022 zet PALGA de huidige koppeling vanuit de Pathologie-laboratoria in het kader van het Bevolkingsonderzoek Darmkanker met BVO NL tijdelijk stop. Dit is in gezamenlijk overleg met een delegatie van de PALGA-raad en BVO-NL besloten. BVO-NL gaat opnieuw gericht kijken naar welke reguliere data zij nodig heeft voor haar doel en welke eventuele uitbreiding noodzakelijk en gerechtvaardigd is, in het kader van de AVG met in achtneming van doelbinding en dataminimalisatie. Het is de intentie dat na afstemming met de PALGA-raad er vanaf 1 januari 2023 een nieuwe dataset (elektronisch) beschikbaar is.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Paul Seegers, Senior Adviseur Landelijke Protocollen.

 

<< ga terug