Toepassing EGFR-diagnostiek bij longkanker verbeterd

Moleculaire diagnostiek is bij longkanker van essentieel belang om tumoren te identificeren die gevoelig zijn voor doelgerichte medicatie. Dr. Chantal Epskamp-Kuijpers (adviseur gegevensaanvragen bij PALGA) en prof. Stefan Willems (patholoog UMCG en vicevoorzitter bestuur PALGA) lieten eerder met behulp van NKR- en PALGA data al zien dat er in Nederland niet consequent moleculair getest werd en dat er grote verschillen in testfrequentie tussen de laboratoria waren.

Het hieruit voortvloeiend onderzoek, eveneens gebaseerd op NKR- en PALGA data, laat zien dat de EGFR-testfrequentie gedurende de jaren toenam van 73% in 2013 naar 81% in 2017. Ondanks dat de variatie tussen de laboratoria afnam waren er in 2017 nog laboratoria die beduidend minder vaak testten op de aanwezigheid van EGFR mutaties.

De studie laat ook het belang zien van het maken van een onderscheid naar subtype EGFR-mutatie. Zo hebben patiënten met een exon 19 deletie een betere mediane overleving bij behandeling met doelgerichte therapie dan patiënten met een L858R mutatie (26,4 versus 18,3 maanden) en hebben patiënten met exon 20 insertie een beduidend slechtere prognose (6,7 maanden).

<< ga terug