Tweede Kamer noemt Palga als voorbeeld voor landelijke infrastructuur voor zorg en wetenschap

Joba van den Berg, Tweede Kamerlid, sprak op 5 oktober de volgende woorden uit naar minister Kuipers en de Tweede Kamer Commissie voor Digitale ontwikkelingen in de zorg: 

Lees verder onder de afbeelding

Voorzitter, vorig jaar diende ik de motie in om te onderzoeken om synchroon aan de reeds ingezette acties een nieuw basissysteem op te zetten. De motie werd ontraden. De minister schrijft in de brief van 23 mei dat Advies college ICT-toetsing 37 miljoen euro schat voor uitvoeren nationalisatie: opruimen en uitfaseren. Minister stelt dat de voorgestelde maatregelen uitwerking en monitoring vergen. Wanneer zijn deze gereed? In de brief van 23 juni over beschikbare middelen komen honderden miljoenen voorbij. Maar het blijft een systeem van eilanden waar tussen bruggen gebouwd worden en waar zelfs op het eiland er slechte databeschikbaarheid is. Kent de minister Palga van pathologie: al 50 jaar een landelijk systeem voor zorg en wetenschap gebaseerd op brondata, met een digitale snelweg met real time informatie, eigendom van de zorg en lage onderhoudskosten? Graag een reactie. 

Op 25 oktober wordt dit vervolgd met een nieuwe motie.

Kijk de opname terug vanaf 2:01:30: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/digitale-ontwikkelingen-de-zorg.