Update Palga-portal

Update Palga-portal

Er heeft een update plaats gevonden van de portal voor het aanvragen van data (excerpten) via Palga en materialen via DNTP. Het doel van de update is een duidelijker onderscheid aan te geven bij welke instantie u bepaalde gegevens opvraagt. Zo kunt u pathologische data opvragen via Palga. Weefsel, complete anonieme pathologie verslagen en klinische gegevens worden opgevraagd via DNTP.

Mochten er vragen zijn dan kunt u contact opnemen met aanvraag@palga.nl.