Update Thesaurus november 2016

In deze laatste thesaurus uitgave is de WHO-classificatie van testis tumoren ge-update. Daarbij zijn met name de “kiemcelneoplasie in situ””, het “teratoom prepubertaal type” en het “ teratoom pstpubertaal type” opgenomen. Op verzoek van gebruikers werden ook de termen “steatohepatitis”, “laaggradige appendiculaire mucineuze neoplasie” , “pdl1 positief” en “pdl1 negatief” opgenomen.

De volledige lijst van wijzigingen kan hier worden geraadpleegd.

<< ga terug