Update Thesaurus oktober 2016

De nieuwe thesaurus van 1 oktober 2016 is ge-update wat betreft de nieuwste WHO-classificatie voor nier tumoren. U kunt nu onder andere het chromofobe niercelcarcinoom, het cystisch deels gedifferentieerde nefroblastoom en de juxtaglomerulaire cel tumor coderen.  Op verzoek van gebruikers werden daarnaast de volgende termen opgenomen: ischemische fasciitis, liquid biopsy, bloedplasma en laagradige appendiculaire mucineuze neoplasie. 

De volledige lijst van wijzigingen kan hier worden geraadpleegd.

<< ga terug