Voorlichting gebruik PPMm en Lab2Lab op 4 mei

Sinds eind 2016 is de PPM doorontwikkeld naar de PALGA Protocol Module modulair (PPMm) en operationeel in bijna alle laboratoria. Hiermee is het mogelijk om meerdere protocollen achter één
onderzoeksnummer te hangen. Om dit mogelijk te maken is de “Starter” waarmee de protocollen worden aangeroepen uitgebreid met meerdere mogelijkheden.


Naast de PPMm heeft PALGA ook Lab2Lab laten ontwikkelen, waarmee protocoldata tussen laboratoria kunnen worden uitgewisseld bij uitbesteed onderzoek, maar ook aanvragen met betrekking tot
consulten en opvragen van digitale beelden. Dat betekent mogelijk enige veranderingen in de wijze waarop processen binnen uw laboratoria administratief zijn ingericht.


PALGA organiseert daarom samen met DTHS een voorlichtingsmiddag voor de PCP’ers en ondersteunend personeel om de toepassingen van de PPMm en Lab2Lab toe te lichten aan de hand
van praktijkvoorbeelden.


Deze middag staat gepland op donderdag 4 mei van 14.00 tot 16.30 in het Postillion Hotel te Bunnik.
Als u hier bij aanwezig wilt zijn graag een reactie vóór 15 april a.s. onder vermelding van “Voorlichtingsmiddag 4 mei”, met uw naam, functie en organisatie naar stichting@palga.nl. Er zijn aan
deze middag geen kosten verbonden.

<< ga terug