Werken aan verbeteringen voor patholoog en KMBP-er

Werken aan verbeteringen voor patholoog en KMBP-er

Inlezen data WGS in PALGA

De eerste mijlpaal in de samenwerking tussen PALGA en Hartwig Medical Foundation is bereikt. Vanaf begin 2023 is het mogelijk om via een XML-bestand data van de WGS-bepalingen automatisch in te lezen in het landelijk protocol ‘Moleculaire bepalingen’ in de PALGA protocol module. Het landelijk protocol “Moleculaire Bepalingen” is bij alle labs operationeel en kan gecombineerd worden met de andere onderdelen van het pathologieverslag.  De uitslagen, ingeladen via het moleculaire protocol, worden door de patholoog/KMBP geïnterpreteerd in de context van de andere bevindingen van het weefselonderzoek.. De uitslagen komen dus altijd langs de patholoog en de KMBP-er.

Transparant en eenduidig

Hartwig Medical Foundation en PALGA streven naar een nauwere samenwerking om processen voor pathologen en KMBP-ers transparant en eenduidig te maken. Daarnaast kunnen behandelend artsen en pathologen nu op aanvraag toegang krijgen tot de brondata bij Hartwig van uitgevoerde testen. Dit is het eerste van hopelijk vele resultaten van de samenwerking tussen PALGA en Hartwig Medical Foundation. Een tweede stap voorziet in het beter toegankelijk maken van de gezamenlijke data voor onderzoekers.

Lees meer over het landelijk protocol moleculaire bepalingen

Over PALGA

Palga, het Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief, is een Stichting die in 1971 door pathologen is opgericht. Het doel van de Stichting Palga is om excellente ondersteuning aan de patholoog te leveren om de best mogelijke diagnose te stellen en beslissende informatie bij te dragen voor het behandelplan van de patiënt. Palga staat tevens voor het verzamelen, beheren en ter beschikking stellen van gestructureerde pathologiedata om daarmee de kwaliteit en patiëntveiligheid te bevorderen en wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken.

Over Hartwig Medical Foundation

Hartwig Medical Foundation is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting heeft als doel om de zorg voor patiënten met kanker te verbeteren. Zij doet dit door het bevorderen van onderzoek naar kanker en het uitvoeren van complete DNA-analyses bij patiënten met kanker. Dit moet eraan bijdragen dat iedere patiënt met kanker de behandeling krijgt die het beste bij haar of hem past.