AVG

 
Vanaf 25 mei 2018 geldt in Nederland de AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming; de AVG komt in de plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Palga is al in 2017 gestart met inventariseren wat er gedaan moet worden om aan de AVG te voldoen. Palga heeft daarvoor het stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd.
 
Als gevolg van de AVG heeft Palga meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Een belangrijke verplichting is dat Palga moet kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houdt: de verantwoordingsplicht en een privacy verklaring te hebben. Dit houdt in dat Palga aan moet kunnen tonen dat de juiste organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om aan de AVG te voldoen. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op de naleving van de wet.
 
Voor wetenschappelijk onderzoek gelden bijzondere regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Hoe dit is geregeld bij Palga staat  beschreven in de brief aan de hoofden van de pathologie afdelingen en in de patiëntenfolder.
Een andere verplichting is het aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming ofwel data protection officer (DPO). De DPO heeft een eigen emailadres: dpo@palga.nl. Klachten over de manier waarop Palga met uw privacy omgaat kunnen gericht worden aan de DPO.
 
Onder de AVG heeft de patiënt het recht om zijn gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Hoe dit is geregeld staat beschreven staat in de Palga patiëntfolder. U kunt hier meer over lezen op de pagina Voorlichting/Patiënten op deze website.
 
Palga heeft de Pathologie Afdelingen schriftelijk geïnformeerd over de gevolgen van de AVG. Het document heeft de vorm van antwoorden op vaak gestelde vragen. Het document kunt u hier nalezen.
 
 
 
Deze website gebruikt alleen cookies voor de werking van de website. Hiervoor wordt de instelling Google Privacy Vriendelijk gebruikt