Wij adviseren onderzoekers over het gebruik van PALGA als onderzoeksbron en begeleiden hen bij het aanvragen en interpreteren van pathologiegegevens en – materialen.
Binnen PALGA houd ik mij verder bezig met het aansturen van de DNTP-HUB  medewerk(st)ers en onderhoud ik de contacten met de laboratoria betreffende de PALGA portal.

annette.gijsbers@palga.nl