Wij adviseren onderzoekers over het gebruik van PALGA als onderzoeksbron en begeleiden hen bij het aanvragen en interpreteren van pathologiegegevens en materialen.
 
Ik heb als kankerepidemioloog bij het Antoni van Leeuwenhoek onderzoek gedaan naar de etiologie van hormoongerelateerde tumoren en late effecten van kankerbehandeling.
Daarbij heb ik ervaring opgedaan met koppelingen tussen cohorten en diverse ziekteregistraties.