Ik ben aangesteld op extern gefinancierde projecten en eveneens in dienst bij het UMC Utrecht. Met gegevens uit de PALGA databank evalueer ik verschillende verrichtingen in de dagelijkse praktijk, zoals het graderen van darmkanker en het verrichten van moleculaire testen bij gemetastaseerde longkanker, mede door praktijkvariatie tussen pathologielaboratoria te onderzoeken.