Ik ben verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij PALGA, geef leiding aan de medewerkers van het bureau, en bewaak de PALGA-dienstverlening en uitvoering van projecten. Tevens ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid. Ik werk in opdracht van het bestuur en ondersteun hen bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering.