Als directiesecretaris ondersteun en adviseer ik de directeur met betrekking tot alle interne en externe ontwikkelingen en lever een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen op de verschillende beleidsterreinen van de organisatie. De directiesecretaris is de schakel tussen het Bestuur, de directeur en de medewerkers en zorgt dat alle besturings- en besluitvormingsprocessen soepel verlopen en goed op elkaar zijn afgestemd, onder andere door  een goede voorbereiding en verslaglegging bij van de vergaderingen met het Bestuur, het monitoren van de voortgang van de actiepunten en het zorgdragen voor een eenduidige in- en externe communicatie.  Daarnaast heb ik de rol van DPO (Data Protection Officer) conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

jan.willem.van.der.meer@palga.nl