PALGA infrastructuur

De PALGA-infrastructuur heeft een landelijke dekking en faciliteert de doelstellingen van PALGA. De infrastructuur bestaat momenteel uit twee centrale databanken (een patiënten - en een wetenschappelijke databank) die middels beveiligde communicatielijnen gekoppeld zijn aan het Kern-UDPS systeem in de pathologie laboratoria. Dit systeem is vervolgens gekoppeld aan het Laboratorium Management Systeem (LMS). Op het Kern-UDPS draaien verschillende controle systemen en de PALGA Protocol Module (PPM). Daarnaast behoren vanaf eind 2016 ook beveiligde communicatielijnen tussen de laboratoria onderling tot de PALGA-infrastructuur.

De landelijke databank zal vervangen worden door een indexfunctie waarbij de data zo dicht mogelijk bij de bron (de pathologielaboratoria) blijft. Deze index geeft, alleen bij een geldig verzoek, aan in welk laboratorium een rapport gevonden kan worden waarvan is aangegeven dat het gedeeld mag worden.

De PALGA database heeft een landelijke dekking sinds 1991 en groeit momenteel met meer dan 2 miljoen uittreksels per jaar. Van elk pathologisch verslag dat in de PALGA databases te vinden is kan ook een uittreksel opgevraagd worden. Sinds mei 2021 zijn er al 78 miljoen uittreksels beschikbaar via de database.

PALGA heeft haar infrastructuur ook opgebouwd om veilig om te gaan met de aan haar toevertrouwde data. Alle medische gegevens zijn dubbel gepseudonimiseerd, eenmaal bij de laboratoria zelf en nogmaals wanneer ze in ons systeem komen te staan. Elke onderzoeker moet het gebruik van data verantwoorden bij een ethische commissie en de Wetenschappelijke Raad. Lees meer over ons privacy beleid in Privacy

Informatiebeveiligingsbeleid

PALGA is ISO 27001:2013 gecertificeerd, 10160540.
PALGA is NEN7510:2017 gecertificeerd, 10160541.