Samenwerkingspartners

De kracht van Palga ligt in de verbanden die wij leggen in de wereld van pathologie en onderzoek. Dit is niet alleen ons netwerk van 47 verbonden pathologielaboratoria, maar ook de vele relaties die we hebben opgebouwd met onderzoeksinstanties en -organisaties. Hiermee bereiken we een veilige maar open informatiedeling binnen de zorg, het faciliteren van bevolkingsondergroepen en het bevorderen van pathologisch onderzoek.  

NVVP

Palga werkt nauw samen met de NVVP, de Nederlandse Vereniging voor Pathologie. De NVVP is vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht van Palga. In de ontwikkelingen rondom de digitale pathologie en de verslaglegging van moleculaire data trekken NVVP en PALGA samen op.

SPP

De Stichting Pathologie projecten (SPP) is eind 2015 opgericht om in het veld van de pathologie projecten uit te voeren die de communicatie tussen laboratoria bevorderen. In 2016 is het project PIE in de SPP ondergebracht: Pathology Image Exchange. In dit project werken Palga, NVVP, IKNL en SPP samen om de uitwisseling van digitale beelden tussen pathologieafdelingen te realiseren.

Dit project is 2020 afgerond. In 2021 is de SPP omgevormd. De SPP heeft een nieuw bestuur gekregen en een nieuwe doelstelling met de focus op bevordering van uitwisseling van weefselblokjes.

RIVM/BVO-NL

Palga levert jaarlijks in opdracht van het RIVM de gegevens voor de evaluatie en monitoring van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Voor het bevolkingsonderzoek darmkanker is een koppeling ontwikkeld zodat de protocollair .....

IKNL

Palga en IKNL werken op meerdere vlakken samen. Om de registratielast van het IKNL te verminderen worden met ingang van 2015 de incidentiemeldingen geautomatiseerd en direct vanuit de pathologielaboratora aan de kankerregistratie geleverd. .....

DNTP 

Palga zet zich o.a. in voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de weefselarchieven in de pathologielaboratoria en maakt hiervoor gebruik van een web-based applicatie: de Palga portal. De Palga portal en de bijbehorende infrastructuur, inclusief de Palga openbare databank (PODB) en de HUB medewerkers, is in samenwerking met BBMRI-NL ontwikkeld tijdens het zgn. DNTP project. .....

DICA

Palga en DICA hebben met SKMS-subsidie een koppeling ontwikkeld om om vanuit de pathologielaboratoria geautomatiseerd, gecontroleerd en gevalideerd pathologiegegevens aan te leveren aan de kwaliteitsregistraties van de DICA. .....

HMF

Hartwig Medical Foundation en Palga gaan een unieke samenwerking aan om de keten van de oncologische zorg te verbeteren.
Door het koppelen van de genetische en klinische data .....

Nictiz

Palga, IKNL en Nictiz werken aan eenheid van taal in de gezondheidszorg PALGA, IKNL en Nictiz hebben onlangs een intentieverklaring ondertekend om de PALGA thesaurus te koppelen aan SNOMED CT. Het project draagt bij aan de ambitie om te streven naar eenheid van taal in de gezondheidszorg. .....

PHARMO

Tussen Palga en PHARMO wordt er sinds 2006 een structurele koppeling uitgevoerd. Dit betreft een probabilistisch koppeling en kan onder andere gebruikt worden voor onderzoek naar de pathologische gevolgen van het gebruik van geneesmiddelen of naar het ziekteverloop bij het gebruik van geneesmiddelen. Klik hier voor nadere toelichting en voorbeelden.