DICA  
PALGA en DICA hebben met SKMS-subsidie een koppeling ontwikkeld om om vanuit de pathologielaboratoria geautomatiseerd, gecontroleerd en gevalideerd pathologiegegevens aan te leveren aan de kwaliteitsregistraties van de DICA. In 2015 is gestart met de voor de DSCA vereiste pathologie indicatoren voor colonbiopt en colonresectie die met de PALGA protocollen worden vastgelegd.