DNTP / BBMRI / Health RI  
PALGA zet zich in voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de weefselarchieven in de pathologielaboratoria. Hiervoor is subsidie ontvangen van BBMRI-NL voor het project Dutch National Tissue Portal (DNTP), waarin PALGA participeert met VUMC en de NVVP; het project wordt ondersteund door alle afdelingshoofden pathologie van de Universitaire Medische Centra (UMC’s). Concrete doelen van het project zijn het bevorderen van het nader gebruik van weefselblokjes, het voorkomen dat weefselblokjes zoek- of opraken en het bieden van ondersteuning aan de laboratoria en onderzoekers bij het opzoeken van de blokjes. Begin 2015 is gestart met de ontwikkeling van een Portal voor alle aanvragen voor gegevens en weefselblokjes. DNTP heeft eveneens de PALGA Openbare Databank mogelijk gemaakt.