IKNL   
PALGA en IKNL werken op meerdere vlakken samen. Om de registratielast van het IKNL te verminderen worden met ingang van 2015 de incidentiemeldingen geautomatiseerd en direct vanuit de pathologielaboratora aan de kankerregistratie geleverd. IKNL en PALGA werken eveneens samen aan de ontwikkelingen voor het Datawarehouse voor de Bevolkingsonderzoeken van het RIVM. Onderzoekers kunnen gebruik maken van koppeling van gegevens uit de NKR en PALGA. Voor het MDO wordt door het IKNL een applicatie ontwikkeld waarin de protocolgegevens van de pathologie ingelezen kunnen worden.