Nictiz  
  

PALGA, IKNL en Nictiz werken aan eenheid van taal in de gezondheidszorg PALGA, IKNL en Nictiz hebben onlangs een intentieverklaring ondertekend om de PALGA thesaurus te koppelen aan SNOMED CT. Het project draagt bij aan de ambitie om te streven naar eenheid van taal in de gezondheidszorg. Dit houdt in dat de vastgelegde gegevens in PALGA makkelijk uit te wisselen zijn met EPD’s van ziekenhuizen, multidisciplinaire overleggen (MDO’s) en de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

PALGA stelt pathologiegegevens voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar en gaat de gebruikte zoektermen in SNOMED CT aan onderzoekers verstrekken zodat zij deze kunnen vermelden in publicaties. Hiermee wordt vergelijken met (internationaal) onderzoek uit andere domeinen in de gezondheidszorg mogelijk.

IKNL beheert de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) en investeert op het gebied van landelijke richtlijnen en het registratieproces voor de NKR. In het innovatieprogramma OncolinQ werkt IKNL samen met specialisten aan gestructureerde verslaglegging en beslissingsondersteuning van het MDO. Hiervoor is het belangrijk dat de klinische terminologie is voorzien van SNOMED CT coderingen. Met PALGA werkt IKNL aan elektronische gegevensuitwisseling tussen het pathologie- en MDO-verslag in de EPD’s, waardoor specialisten in de voorbereiding van het MDO geen gegevens meer hoeven over te typen.

Het SNOMED CT National Release Center van Nictiz verleent ondersteuning aan PALGA en IKNL om dit te realiseren. Het project wordt eind 2017 afgerond.