RIVM

  

PALGA levert jaarlijks in opdracht van het RIVM de gegevens voor de evaluatie en monitoring van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Voor het bevolkingsonderzoek darmkanker is een koppeling ontwikkeld zodat de protocollair vastgelegde gegevens direct vanuit de laboratoria aangeleverd kunnen worden aan Colonis. Voor het bevolkingsonderzoek borstkanker worden protocollen ontwikkeld zodat in de toekomst ook deze data aangeleverd kunnen worden. PALGA participeert met IKNL en de screeninsgorganisaties in een stuurgroep voor de totstandkoming van het Datawarehouse voor de bevolkingsonderzoeken.