Stichting PALGA

Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief

"The nationwide network and registry of histo- and cytopathology in the Netherlands"

De Stichting PALGA is opgericht in 1971. Het doel van PALGA is het bevorderen van de communicatie en informatievoorziening binnen en tussen de laboratoria voor pathologie en de opgedane kennis ter beschikking te stellen aan de gezondheidszorg.

Alle laboratoria voor pathologie in Nederland nemen deel aan het PALGA-netwerk. PALGA bevat alle uitslagen van pathologieonderzoek: kwaadaardige aandoeningen, goedaardige aandoeningen maar ook de uitslagen van onderzoek waarbij geen afwijkingen zijn aangetroffen. Dankzij het PALGA-netwerk is een optimaal gebruik mogelijk van gegevens die eenmalig worden vastgelegd in het laboratorium.

De gegevens in het centrale systeem vormen de basis voor de landelijke kankerregistratie, zijn onmisbaar voor de evaluatie en monitoring van de bevolkingsonderzoeken, ondersteunen de patiëntenzorg en kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Door PALGA kan snel, effectief en goedkoop gebruik gemaakt worden van pathologiegegevens uit alle Nederlandse pathologie laboratoria.

PALGA wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

Motto

De beste behandeling begint met de beste diagnose.

 

Beleidsvisie

In 2020 is de nieuwe de beleidsvisie vastgesteld, hierin laten we zien welke relevante interne en externe ontwikkelingen we zien en hoe we in de aankomende beleidsperiode hierop in gaan spelen. Zo kunnen we ook de komende 5 jaar samen met patiënten, pathologen en laboratia opnieuw een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg in Nederland.