Stichting PALGA

Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief

"The nationwide network and registry of histo- and cytopathology in the Netherlands"

De Stichting PALGA is opgericht in 1971. Het doel van PALGA is het bevorderen van de communicatie en informatievoorziening binnen en tussen de laboratoria voor pathologie en de opgedane kennis ter beschikking te stellen aan de gezondheidszorg.

Alle laboratoria voor pathologie in Nederland nemen deel aan het PALGA-netwerk. PALGA bevat alle uitslagen van pathologieonderzoek: kwaadaardige aandoeningen, goedaardige aandoeningen maar ook de uitslagen van onderzoek waarbij geen afwijkingen zijn aangetroffen. Dankzij het PALGA-netwerk is een optimaal gebruik mogelijk van gegevens die eenmalig worden vastgelegd in het laboratorium.

De gegevens in het centrale systeem vormen de basis voor de landelijke kankerregistratie, zijn onmisbaar voor de evaluatie en monitoring van de bevolkingsonderzoeken, ondersteunen de patiëntenzorg en kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Door PALGA kan snel, effectief en goedkoop gebruik gemaakt worden van pathologiegegevens uit alle Nederlandse pathologie laboratoria.

Powerpointpresentatie PALGA

PALGA wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

Motto

De beste behandeling begint met de beste diagnose.

 

Missie

Wij geloven dat de best mogelijke behandeling begint bij de best mogelijke diagnose.

Daarom levert PALGA excellente ondersteuning aan de patholoog om de best mogelijke diagnose te stellen en beslissende informatie bij te dragen voor het behandelplan van de patiënt.

PALGA speelt een cruciale rol in de datavoorziening aan derde partijen zoals IKNL, RIVM en DICA en andere medische registraties.

Door de gestructureerde data die PALGA verzamelt, beheert en ter beschikking stelt wordt de kwaliteit en patiëntveiligheid verbeterd en wordt eigen en extern wetenschappelijk onderzoek bevorderd.

PALGA ondersteunt hiermee de Nederlandse gezondheidszorg en speelt daarin een onmisbare rol.

 

Strategie

In 2020 is de nieuwe de beleidsvisie vastgesteld, hierin laten we zien welke relevante interne en externe ontwikkelingen we zien en hoe we in de aankomende beleidsperiode hierop in gaan spelen. Zo kunnen we ook de komende 5 jaar samen met patiënten, pathologen en laboratia opnieuw een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg in Nederland.