Stichting Palga

Palga, het Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief, is een Stichting die in 1971 door pathologen is opgericht. Het doel van de Stichting Palga (hierna Palga) is om excellente ondersteuning aan de patholoog te leveren om de best mogelijke diagnose te stellen en beslissende informatie bij te dragen voor het behandelplan van de patiënt. Palga staat tevens voor het verzamelen, beheren en ter beschikking stellen van gestructureerde pathologiedata om daarmee de kwaliteit en patiëntveiligheid te bevorderen en wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken.

De Palga-infrastructuur heeft een landelijke dekking en faciliteert de doelstelling van Palga. De infrastructuur bestaat uit een landelijke databank, de communicatielijnen tussen de voor pathologie laboratoria en de landelijke databank en systemen in de laboratoria, waaronder de protocolmodule. Vanaf eind 2016 behoren ook beveiligde communicatielijnen tussen de laboratoria onderling tot de Palga-infrastructuur.

De landelijke databank zal vervangen worden door een indexfunctie waarbij de data zo dicht mogelijk bij de bron (de pathologielaboratoria) blijft. Deze index geeft, alleen bij een geldig verzoek, aan in welk laboratorium een rapport gevonden kan worden waarvan is aangegeven dat het gedeeld mag worden.

Dankzij de Palga-infrastructuur is een optimaal gebruik mogelijk van gegevens die worden vastgelegd in het laboratorium. Vanuit de laboratoria kunnen pathologiegegevens direct, via het Palga-netwerk, ter beschikking gesteld worden voor de kankerregistratie, de bevolkingsonderzoeken, de DICA en andere registraties.

Motto

De beste behandeling begint met de beste diagnose.

Beleidsvisie

In 2020 is de nieuwe de beleidsvisie vastgesteld, hierin laten we zien welke relevante interne en externe ontwikkelingen we zien en hoe we in de aankomende beleidsperiode hierop in gaan spelen. Zo kunnen we ook de komende 5 jaar samen met patiënten, pathologen en laboratia opnieuw een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg in Nederland.