Visie, Missie en Kerntaken

PALGA is opgericht om de communicatie en informatievoorziening binnen de pathologie te optimaliseren. Hierdoor is het mogelijk om vanuit de pathologie relatief eenvoudig en goedkoop belangrijke bijdragen te leveren aan landelijke registraties zoals de kankerregistratie, de DICA en aan de bevolkingsonderzoeken. Door protocollair vastgelegde pathologiedata te leveren, draagt PALGA bovendien bij aan de kwaliteitsverbetering van deze registraties. Op deze wijze speelt PALGA een belangrijke rol in de maatschappelijke verantwoording van registratie en onderzoek ten behoeve van de volksgezondheid.

Visie

PALGA gelooft dat de best mogelijke behandeling begint bij de best mogelijke diagnose.

Missie:

Het is onze missie om alle pathologie informatie te organiseren en bruikbaar te maken voor patiëntenzorg en wetenschap.

Kerntaken

PALGA levert excellente ondersteuning aan:

  • De patholoog ten behoeve van betere diagnostiek en verslaglegging voor patiëntenzorg.
  • De wetenschap met relevante verzamelingen van toegankelijke pathologie data.
  • De maatschappij met onze kennis en ervaring over het verzamelen, beheren en beschermen van pathologie data.