Beleid van PALGA

Het archiveren en faciliteren van data zijn nog altijd onze kerntaken. Die voeren we zelfstandig uit, in huis, of als directe opdrachtgevers van externe partijen. Het exploreren en valoriseren van data voeren we niet zelfstandigheid uit, maar hiervoor investeren we in bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Voor elk van onze stakeholders, hebben we gedefinieerd hoe we onze waarde kunnen vergroten door innovatie. Onze doelen voor iedere stakeholder zijn

  • De patiënt wil een betere behandeling krijgen en geeft toestemming tot gebruik van data
  • De patholoog wil een betere diagnose stellen ten behoeve van de patiënt en andere professionals in de keten
  • De wetenschap vraagt om rijkere data en data-koppelingen voor onderzoek
  • Het zorgnetwerk wil gebruikmaken van de kennis en ervaring en mogelijk.
  • De overheid heeft belang bij zinnige zorg en een verantwoordelijke inzet van subsidiemiddelen.

 

Wij gaan investeren in de ontwikkeling van de vaardigheden die de aankomende beleidsperiode cruciaal zijn: communicatie, flexibiliteit, proactief en samenwerking moeten de sleutelbegrippen zijn voor PALGA.

We gaan hard aan het werk om al deze 5 doelen te bereiken via onze investeringen.

Een betere behandeling voor de patiënt begint bij een zorgvuldige diagnose en kwalitatieve data die nodig zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Draagvlak bij patiënt om met data bij te blijven dragen is cruciaal. Daarom gaan we in de komende beleidsperiode beter later zien wat we doen en willen we voorop lopen in de discussie over de privacybescherming van de patiënt en haar gegevens.

Een betere diagnose door de patholoog vraagt om klantgerichte processen die de patholoog zo goed mogelijk ondersteunen, om innovatieve diensten en de gezamenlijke aanpak van knelpunten zodat het invoeren en gebruikmaken van de data op een snelle en exacte manier kan gebeuren.

Rijkere data voor de wetenschap organiseren we niet allen met de best mogelijke data in onze eigen database maar ook door koppelingen met andere databases, zowel nationaal en internationaal.

Verbreding van faciliteiten voor het zorgnetwerk realiseren we door stapsgewijs en zorgvuldig relevante kennis en faciliteiten beschikbaar te maken voor andere disciplines.

Zinnige zorg voor de maatschappij realiseren we door zichtbaar bij te dragen aan inzichten over gebruik van zorg en uitkomsten.

We gaan we in de komende periode de volgende innovaties ontwikkelen om onze basis als hoeder van data en facilitator van

  • Technisch innovatie zoals: spraakgestuurde protocollen, ontvlechten kern-upds, koppelbaarheid en mogelijkheid van verrijken van onderzoeksdata (ook internationaal), innoveren op methoden voor verantwoord hergebruik, dit alles vanzelfsprekend binnen kaders van AVG.
  • Inhoudelijk innoveren zoals: investeren in kwaliteit van registratie, betrouwbaarheid, hergebruikmogelijkheden, verbinding en koppelin met andere dtabases, professionaliseren van modelen voor toegang, informatie over wat er met PALGA beter beschikbaar en toegankelijk kan maken.
  • Organisatorisch innoveren zoals: versterken van het netwerk, governance formaliseren aan eisen AVG, communicatie professionaliseren, dienstverlening optimaliseren (operational excelllence), professionaliseren en formalisering van relaties met stakeholders en samenwerkingspartners, organisatie structuur en aanwezige deskundigheid en optimalisering van competenties.