PALGA Data-Waarde Model

Als een onderdeel van het opstellen van onze beleidsvisie 2020 2025, hebben wij een data waarde model opgezet. Dit visualiseert welke positie we innemen in relatie tot de belangrijkste partijen om haar heen. Dit model is aankomende beleidsperiode richtinggevend voor onze communicatie en samenwerking.

We hebben hierbij ook vier vlakken gedefineerd waarin PALGA bijdraagt aan de waarde ontwikkeling van data. 

  • Archiveren: Het gestructureerd opslaan en bewaren van data van goede kwaliteit, zodanig dat deze voor verschillende doeleinden kunnen worden (her)gebruikt.
  • Faciliteren: Het verantwoord gebruik van data (voor bv patiëntenzorg, onderzoek, kwaliteit en andere innovatieve toepassingen) door anderen makkelijk/mogelijk maken.
  • Exploreren: Het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden die de data heeft in relatie tot individuele zorg, de volksgezondheid en de wetenschap.
  • Valoriseren: De data tot waarde (informatie) maken (bv. in onderzoeksrapporten, wetenschappelijke publicaties, beleidsanalyses, decision support systemen etc.)

De onderstaande afbeelding laat zien hoe Palga zich verhoudt tot deze vlakken en in welke richtingen zij zich nog verder kan ontwikkelen.

Sinds 2018 Volgt PALGA de richtlijnen van de AVG in haar privacy beleid. Als u meer wilt weten over het privacy beleid van PALGA, ga dan naar deze pagina.