Coderen 

De Palga Databank is uniek in de wereld. Dit komt mede doordat al sinds 1991 aan ieder verslag door de patholoog één of meerdere diagnoseregels worden toegekend die bestaan uit een combinatie van diagnosetermen (lokalisatie, verkrijgingtechniek, afwijking) uit de Palga Thesaurus. De Thesaurus is in oorsprong georiënteerd op de Systematized Nomenclature of Medicine (SNOMED), versie 1982.De kwaliteit van de databank is echter sterk afhankelijk van de kwaliteit van de ingevoerde gegevens. Palga bied daarom een E-Learning Coderen aan voor pathologen in opleiding en personen betrokken in de laboratoria bij het coderen. Dit levert voor pathologen 2 nascholingspunten op.

De cursus is bestemd voor iedereen die de Palga databank gebruikt of begint te gebruiken, met name assistenten pathologie in opleiding. De cursus geeft inzicht in het "waarom en hoe" van het coderen van de Palga diagnosen met gebruik van de Thesaurus. Iedereen die zich dit eigen wil maken en iedereen die zijn/haar kennis hierover weer eens wil opfrissen of verdiepen wordt uitgenodigd de cursus te volgen

Voor iedereen die liever de cursus klassikaal volgt of graag wil dat er op een aantal vragen dieper wordt ingegaan is er één keer per jaar een mogelijkheid een interactieve ‘live’ cursus te volgen. Deze Cursus Coderen wordt gegeven door Dr. M.L.F. (Loes) van Velthuysen, thesaurusbeheerder van Palga en patholoog bij het Erasmus Medisch Centrum. Tijdens deze reguliere cursus zal ook worden ingegaan op de relatie tussen de Palga-codes en SNOMED-CT. Dit laatste is een internationaal terminologiestelsel dat door de Nederlandse overheid wordt ondersteund met als doel een op “eenheid van taal” gebaseerde uitwisseling van gegevens, zowel nationaal als internationaal.

De cursus is door het concilium pathologicum verplicht gesteld voor artsen in opleiding (AIO) - pathologie. Deze cursus is geaccrediteerd en levert voor pathologen 2 nascholingspunten op. De cursus wordt online gegeven.

U ontvangt een certificaat als bewijs van deelname als u voor de eindtoets bent geslaagd. 

Deelname aan de cursus (E-learning en de reguliere cursus) is gratis.

De E-learning omgeving is gemigreerd en bereikbaar via deze link.
Nieuwe gebruikers voor de E-learning kunnen zich hier ook aanmelden.

Heeft u al een account? Dan moet u deze opnieuw activeren om de nieuwe omgeving te gebruiken. Stuur hiervoor een email naar thesaurus@palga.nl.

De eerstvolgende live cursus zal zijn op 7 november 2023 en wordt gegeven op een locatie nabij Centraal Station te Utrecht. Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

Annuleringsvoorwaarden 
Indien u zich heeft aangemeld voor de klassikale cursus en u bent verhinderd, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven? Een plaatsvervanger sturen mag natuurlijk ook.  

Overig
Heeft u vragen en/of opmerkingen over coderen en de Thesaurus, dan kunt u deze stellen via thesaurus@palga.nl.

Richtlijnen

NVVP Cervix codeervoorschrift (april 2022)

Handleiding Coderen 2008