Decentraal

Onderdeel van het Palga netwerk zijn de systemen in de laboratoria (UDPS en Kern-UDPS). Het UDPS (Uniform Decentraal Palga Systeem) is een verslagleggingssysteem. Het Kern-UDPS zorgt voor de communicatie met de landelijke databank. 

Richtlijnen

Voor het gebruik van UDPS en Kern-UDPS zijn richtijnen opgesteld. 

Voor leveranciers is een Excelbestand beschikbaar met de U-DPS dataset. U kunt deze opvragen bij stichting Palga (stichting@palga.nl). 

Richtlijn verslaglegging identificerende gegevens
De Palga Privacy Commissie (PPC) adviseert de Stichting Palga - ter bescherming van de privacy van patiënten en degenen die bij hun behandeling betrokken zijn - omtrent de verstrekking van gegevens uit de Palga databanken. De PPC vraagt uw aandacht voor een richtlijn voor de verslaglegging. De richtlijn is in mei 2016 gewijzigd en vastgesteld. 
Lees hier verder

Uitgevoerde RFC's
Onder bijgevoegde link treft u de RFC's aan die recent in UDPS zijn uitgevoerd.

Papierloze patiëntenbespreking
DTHS heeft in opdracht van Palga een applicatie ontwikkeld waarmee tijdens een patiëntenbespreking (bijv. de oncologiebespreking) snel en gebruikersvriendelijk toegang kan worden verkregen tot de digitale verslagen van de patiënten in UDPS. 
            Handleiding Patientenbespreking

Release Notes U-DPS   

              Release Notes Lab2Lab (2018)
              Release Notes Overgang CRIS3b-CRIS4 en KMBP (december 2016)
              Release Notes Beheer spoolfiles (juli 2015)
              Release Notes DICA -DSCA (mei 2015)
              Release Notes Vervanging PCP mail (mei 2015)
              Release Notes informatie bij maandelijkse updates (mei 2015)
              Release Notes U-DPS versie 1.0.8.4. (update april 2015)
              Release Notes PDF functionaliteit anonieme PA-verslagen 
 
Uitgevoerde validatie
Onder bijgevoegde link treft u de validatie/testscripts aan die recent in UDPS zijn uitgevoerd.
 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker (BVO-DK)
Informatie over rubrieken in (Kern-)UDPS voor de verzending van uitslagen naar ColonIS treft u aan in bijgevoegde documentatie.
Informatie over berichtspecificaties voor orders en uitslagen vindt u onder deze link. Zie ook berichtgeving van NICTIZ hierover.

Toestemming patiënt
UDPS kent twee rubrieken waarin de toestemming van de patiënt kan worden vastgelegd, a) voor het gebruik van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en b) voor het gebruik van restmateriaal. Als een rubriek wordt aangevinkt verschijnen de mogelijke opties. Als er sprake is van een beperking in de toestemming worden de gegevens van de patiënt van het betreffende laboratorium automatisch verwijderd uit de landelijke databank. 

Een laboratorium kan alleen gegevens verwijderen die afkomstig zijn van eigen pathologieonderzoek. Als gegevens verwijderd moeten van een ander laboratorium, dan dient de patiënt zich ook tot dat laboratorium te wenden. 

Signalering erfelijke darmkanker (MIPA)
Beschrijving en specificaties MIPAscripts

Documentatie Elektronische Consult Uitslag 
In onderstaande documenten treft u uitgebreide informatie over Elektronische Consult uitslagen: 
           Functionele Omschrijving Elektronische Consult Uitslag   (7 oktober 2014) 
           Lab ID's tbv Elektronische Consult Uitslag   (februari 2017)
           

Vertaalmodule

Sinds oktober 2013 stelt PALGA de Vertaalmodule ter beschikking. Dit programma zet conclusies van pathologieverslagen op de achtergrond om in diagnosecodes, zodat de patholoog die niet meer zelf hoeft te dicteren. Het nieuwe programma dat onlangs beschikbaar is gekomen heeft enkele veranderingen ondergaan die de werking duidelijk verbeteren. Lees hier meer.