FAQ

Moet het lab voor communicatie naar ieder ander collega lab een aparte Lab2lab koppeling aanvragen?

Antwoord: Voor de uitwisseling tussen de labs zelf niet, maar voor activiteiten waar orders mee gemoeid zijn of een andere overdracht van activiteiten (uitbesteding, consulten, revisies, etc.) is het wel essentieel om zeker te stellen dat de achterliggende administratieve en financiële afwikkeling (in het ziekenhuis) goed verloopt. Omdat er op instellingsniveau geen landelijke afspraken zijn, kan hier maatwerk per gekoppeld laboratorium ontstaan. Deze verschillen komen voort uit de manier waarop instellingen hun patiënten administreren en de manier waarop ze onderling willen factureren. Een lab dat gebruik willen maken van Lab2Lab voor Consultatie, Revisie, (moleculaire) uitbesteding en Panel verzoeken dient daarom voor ieder collega lab waarmee zij wil uitwisselen een aparte Lab2lab koppeling aan te vragen. De werkzaamheden om de koppeling te realiseren kunnen variëren van het gezamenlijk doorlopen van een checklist tot het ontwikkelen van specifieke software. Dit moet dus in overleg met DTHS en eventueel  met de leverancier van uw labmanagement systeem.

Moeten na de ombouw van de PZVDB tot index van alle pathologieverslagen alle koppelingen met andere labs ook expliciet onderzocht worden?

Antwoord: Nee. De Lab2Lab infrastructuur is in essentie een postbode die een aangetekende brief van Lab A naar Lab B bezorgt. Met de nieuwe ontwikkelingen willen we de communicatie verschuiven naar deze Lab2Lab infrastructuur, maar dit is een andere berichtenstroom die geen impact heeft op de achterliggende administratieve en financiële afwikkeling. Het is een apart ‘patiënten zoekvraag’ bericht waarbij de resultaten via de Lab2Lab infrastructuur aan het Kern-UDPS worden terug gemeld. De wijze waarop de informatie aan het lab systeem zal worden geleverd is onderdeel van de vernieuwing van Kern-UDPS en is nog niet bekend.

 

Tips

Op deze pagina kunt u tips vinden.
Mocht uw vraag hier niet bij staan, verzoeken wij u deze te mailen naar : stichting@palga.nl.

 
Wijzigen rubriek ‘Toestemming patiënt’

Na het invoeren/wijzigen van de rubriek ‘Toestemming’ wordt op basis van een beschikbaar BSN of patiëntennummer, gecontroleerd of er rapporten zijn waarvan 'Toestemming’ ongelijk is aan de waarde van het huidige rapport. Indien er een rapport gevonden wordt van die patiënt met een Toestemming anders dan die van het huidige rapport, dan worden alle rapporten van de patiënt in een pop-up scherm getoond met vermelding van hun waarde van rubriek ‘Toestemming’.  Omdat deze controlefunctie een beroep doet op de performance kan deze functionaliteit per laboratorium aan- of uitgezet worden. Op advies van de Werkgroep Dienstverlening (WGD) zal deze functie default uit staan, het aanzetten wordt in opdracht van het laboratorium door DTHS uitgevoerd.