Tips

Op deze pagina kunt u tips vinden.
Mocht uw vraag hier niet bij staan, verzoeken wij u deze te mailen naar : stichting@palga.nl.

 
Wijzigen rubriek ‘Toestemming patiënt’

Na het invoeren/wijzigen van de rubriek ‘Toestemming’ wordt op basis van een beschikbaar BSN of patiëntennummer, gecontroleerd of er rapporten zijn waarvan 'Toestemming’ ongelijk is aan de waarde van het huidige rapport. Indien er een rapport gevonden wordt van die patiënt met een Toestemming anders dan die van het huidige rapport, dan worden alle rapporten van de patiënt in een pop-up scherm getoond met vermelding van hun waarde van rubriek ‘Toestemming’.  Omdat deze controlefunctie een beroep doet op de performance kan deze functionaliteit per laboratorium aan- of uitgezet worden. Op advies van de Werkgroep Dienstverlening (WGD) zal deze functie default uit staan, het aanzetten wordt in opdracht van het laboratorium door DTHS uitgevoerd.