FAQ

Moet het lab voor communicatie naar ieder ander collega lab een aparte Lab2lab koppeling aanvragen?

Antwoord: Voor de uitwisseling tussen de labs zelf niet, maar voor activiteiten waar orders mee gemoeid zijn of een andere overdracht van activiteiten (uitbesteding, consulten, revisies, etc.) is het wel essentieel om zeker te stellen dat de achterliggende administratieve en financiële afwikkeling (in het ziekenhuis) goed verloopt. Omdat er op instellingsniveau geen landelijke afspraken zijn, kan hier maatwerk per gekoppeld laboratorium ontstaan. Deze verschillen komen voort uit de manier waarop instellingen hun patiënten administreren en de manier waarop ze onderling willen factureren. Een lab dat gebruik willen maken van Lab2Lab voor Consultatie, Revisie, (moleculaire) uitbesteding en Panel verzoeken dient daarom voor ieder collega lab waarmee zij wil uitwisselen een aparte Lab2lab koppeling aan te vragen. De werkzaamheden om de koppeling te realiseren kunnen variëren van het gezamenlijk doorlopen van een checklist tot het ontwikkelen van specifieke software. Dit moet dus in overleg met DTHS en eventueel  met de leverancier van uw labmanagement systeem.

 

Moeten na de ombouw van de PZVDB tot index van alle pathologieverslagen alle koppelingen met andere labs ook expliciet onderzocht worden?

Antwoord: Nee. De Lab2Lab infrastructuur is in essentie een postbode die een aangetekende brief van Lab A naar Lab B bezorgt. Met de nieuwe ontwikkelingen willen we de communicatie verschuiven naar deze Lab2Lab infrastructuur, maar dit is een andere berichtenstroom die geen impact heeft op de achterliggende administratieve en financiële afwikkeling. Het is een apart ‘patiënten zoekvraag’ bericht waarbij de resultaten via de Lab2Lab infrastructuur aan het Kern-UDPS worden terug gemeld. De wijze waarop de informatie aan het lab systeem zal worden geleverd is onderdeel van de vernieuwing van Kern-UDPS en is nog niet bekend.

 

Waarom nu investeren in Lab2Lab?

Lab2Lab is bedoeld om het aantal administratieve handelingen te reduceren. Nu wordt in veel gevallen met knippen en plakken, overtypen en andere trucs werk aan elkaar uitbesteed. Door dit te automatiseren bespaart een lab geld en voorkomt fouten. Voor moleculaire uitbesteding, PIE en het PATH-project is een Lab2Lab-aansluiting noodzakelijk. Door een Lab2Lab aansluiting te nemen wordt communiceren met andere labs dus veel eenvoudiger en kan een lab dus ook eenvoudiger werk van anderen aannemen.

 

Waar zitten de grootste kosten van Lab2Lab?

Lab2Lab is in gebruik gratis, het vereist alleen aansluitkosten. Deze aansluiting is landelijk al grotendeels voorbereid door Stichting Palga, dus alleen het lokale deel hoeft nog gedaan te worden. Omdat Lab2Lab over orders gaat moeten er ook zaken geregeld worden die echt in de lokale implementatie van het laboratorium management systeem zitten: denk aan facturatie en het eventuele inschrijven van de patiënt in het ziekenhuis. De kosten van deze lokale implementatie zijn vaak beperkt als het lab zelf het projectmanagement doet en de aansturing van de lokale ICT-organisatie voor zijn rekening neemt. Als men volledig ontzorgd wil worden zit hier uiteraard wel een groter prijskaartje aan vast.

 

Moet ik voor elke nieuwe aansluiting overnieuw aansluitkosten betalen?

Ja en nee. In theorie zou elk nieuw lab gewoon opdrachten moeten kunnen insturen zonder dat dit problemen geeft. De praktijk is echter weerbarstiger en we zien dat labs ook andere verrekenings-afspraken maken wat natuurlijk invloed heeft op de koppeling van het Laboratorium Management Systeem naar de financiële administratie. Ook kunnen er zaken meegestuurd worden die uit andere labs nog niet ontvangen worden. Dus om zeker te zijn wordt geadviseerd dit vooraf te controleren. Een nieuwe koppeling kan dus variëren van het doorlopen van een checklist tot het moeten modificeren van koppelingen.

 

Is dit geen weggegooid geld met de vervanging van de PZVDB?

Nee. Lab2Lab blijft als component aanwezig, en het is voor het Laboratorium Management Systeem alleen van belang dat er gedefinieerde berichten van het ene naar het andere lab verstuurd kunnen worden. Dat Lab2Lab technische veranderingen onder de motorkap  ondergaat is eigenlijk niet relevant voor de investering omdat de investering zich concentreert op de lokale implementatie van het LMS, en niet op de landelijke implementatie.

 

Wijzigen rubriek ‘Toestemming patiënt’

Na het invoeren/wijzigen van de rubriek ‘Toestemming’ wordt op basis van een beschikbaar BSN of patiëntennummer, gecontroleerd of er rapporten zijn waarvan 'Toestemming’ ongelijk is aan de waarde van het huidige rapport. Indien er een rapport gevonden wordt van die patiënt met een Toestemming anders dan die van het huidige rapport, dan worden alle rapporten van de patiënt in een pop-up scherm getoond met vermelding van hun waarde van rubriek ‘Toestemming’.  Omdat deze controlefunctie een beroep doet op de performance kan deze functionaliteit per laboratorium aan- of uitgezet worden. Op advies van de Werkgroep Dienstverlening (WGD) zal deze functie default uit staan, het aanzetten wordt in opdracht van het laboratorium door DTHS uitgevoerd.