Kern UDPS

UDPS is een snelkoppeling voor 'Uniform Decentraal Palga System' het uniforme lokale Palga computersysteem dat in laboratoria voor klinische pathologie wordt geplaatst om de lokale medische administratie te vergemakkelijken, en om fragmenten van pathologierapporten naar de nationale Palga-database te sturen. De functionaliteit van UDPS is (opzettelijk) beperkt tot de medische administratie.
 
De term 'uniform' betekent (hier) dat alle UDPS-systemen dezelfde nationaal gedefinieerde gegevensset hebben (mogelijk met sommige lokale extensies). Het is de bedoeling van Palga om de huidige nationale database te 'upgraden' naar een gedistribueerde, met behulp van de UDPS-systemen met deze gemeenschappelijke gegevensset in een virtueel privénetwerk.
 
Die dataset wordt beschreven in een apart document 'UDPS-dataset'

Voor sommige laboratoria is de functionaliteit van UDPS te beperkt en ze (van plan zijn) een ander (derde) pathologiesysteem te gebruiken. Voor deze laboratoria biedt Palga een 'kleine' versie van UDPS, genaamd 'Kern-UDPS' of Core-UDPS, dat is niet veel meer dan een interface naar de nationale Palga database nu, voor het verzenden van fragmenten naar de database en voor het zetten van patiënt vragen aan de database. In de toekomst kan het deel uitmaken van de nationale pathologie gedistribueerde database echter. Het systeem van derden communiceert met Core-UDPS met behulp van de standaard UDPS XML-server. Deze service (server) en de XML worden afzonderlijk gedocumenteerd in 'UDPS-XML-publ.doc'.
 
 
Gebruik en technische informatie

Informatie over het gebruik van Kern UDPS vindt u onder bijgevoegde documentatie.
Technische informatie over Kern UDPS vind u onder bijgevoegd documentatie.