Lab2Lab

 
Deelnemende laboratoria
Steeds meer laboratoria sluiten aan op Lab2Lab bijvoorbeeld voor het op een effectieve en patiëntveilige manier uitbesteden van werk. Een andere belangrijke reden om aan te sluiten op Lab2Lab is voor het aanvragen van consulten, revisies en expert panel via PIE. In Lab2Lab is te zien naar welke afdelingen een verzoek gestuurd kan worden, maar voor de laboratoria die nog niet zijn aangesloten houden we hier een overzicht bij.
 
Gebruik en technische informatie
Informatie over het gebruik van Lab2Lab vindt u onder bijgevoegde documentatie.
Technische informatie over Lab2Lab vind u onder bijgevoegd documentatie.
 
Template projectplan aanschaf Lab2Lab
Het Lab2Lab  document is gemaakt in opdracht van de Stichting Palga en is voor meerdere gegevensuitwisselingsdoelen bruikbaar, waaronder PIE, uitwisseling van gegevens rondom moleculaire diagnostiek en ander protocollair uitbesteed onderzoek. Het is bedoeld om een laboratorium dat overweegt de Lab2Lab functionaliteit aan te schaffen te ondersteunen in het opstellen van een projectplan. Dit document kan daarbij als template dienen. Het biedt daarmee ook een handvat om samen met het laboratorium waarmee de Lab2Lab berichtuitwisseling gaat plaatsvinden het project gezamenlijk vorm te geven. Er wordt uitgegaan van initiële aansluiting en niet van opschaling naar communicatie met andere laboratoria (dat zijn separate projecten). Aan het einde van dit template zijn voor enkele onderdelen voorbeelden beschreven.
 
 
Deelnemende laboratoria
Steeds meer laboratoria sluiten aan op Lab2Lab bijvoorbeeld voor het op een effectieve en patiëntveilige manier uitbesteden van werk. Een andere belangrijke reden om aan te sluiten op Lab2Lab is voor het aanvragen van consulten, revisies en expert panel via PIE. In Lab2Lab is te zien naar welke afdelingen een verzoek gestuurd kan worden, maar voor de laboratoria die nog niet zijn aangesloten houden we hier een overzicht bij.
 
Radboud Erasmus UMCU
Pathan Gelre Ziekenhuizen Jeroen Bosch Ziekenhuis
Leids Cytologisch en Pathologisch Laboratorium Haaglanden MC Saltro