Landelijke terugkoppelingen

Inzicht en transparantie zijn essentiële voorwaarden voor het verbeteren van de kwaliteit van de (pathologische) zorg. Door middel van laboratorium-specifieke terugkoppeling van gegevens uit de PALGA databank en door te voorzien in landelijke spiegelinformatie stelt PALGA kwaliteitsinformatie beschikbaar voor de individuele pathologie laboratoria.
 
De algemene, anonieme rapporten zijn na de lezen op onze website. De laboratorium-specifieke rapporten zijn beschikbaar via aanvraag@palga.nl.
 
Laboratorium-specifiek gebruik van het burgerservicenummer
Volgens de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (BSN) in de zorg (Wbsn-z) moet men in Nederland binnen de zorg voortaan alle berichtgevingen middels het BSN communiceren. Het registreren van het BSN is cruciaal voor het voorkomen van patiëntverwisselingen en dus het verbeteren van de patiëntveiligheid en de kwaliteit van de diagnostiek. Op 19 juli 2016 heeft PALGA ieder laboratorium het PALGA-rapport: ‘Laboratorium-specifiek gebruik van het burgerservicenummer’ gestuurd met daarin een overzicht van de huidige stand van zaken omtrent het gebruik van het BSN in hun eigen laboratorium afgezet tegen de landelijke spiegelinformatie. …..
 
Laboratorium-specifieke variatie van status ‘in uitvoering’

De PALGA protocol module (PPM) wordt steeds vaker gebruikt bij de rapportage van pathologie in het ziekenhuis. Het voordeel van het gebruik van de PPM is meervoudig. Zo levert het aan de ene kant een completer verslag op, wat ten goede zal komen aan het diagnose-behandel traject van de patiënt en dus de kwaliteit van de geleverde zorg. Aan de andere kant zal gestructureerde dataverzameling ook bijdragen aan kwalitatief hoogwaardiger wetenschappelijk onderzoek.

Binnen de PPM worden het aantal rubrieken en de antwoordmogelijkheden steeds verder uitgebreid. Zo bestaat er, om klinisch een werkbare situatie te houden, voor verschillende rubrieken binnen de PPM de antwoordmogelijkheid ‘in uitvoering’. Verslagen kunnen op deze manier snel worden geautoriseerd, terwijl uitslagen van verschillende testen nog op zich laten wachten. Wanneer de uitslagen van deze testen wel bekend zijn, kunnen ze via de PPM worden toegevoegd aan het verslag. Echter, veel pathologieverslagen uit de PPM staan na jaren nog steeds op ‘in uitvoering’. .....
 

Landelijke variatie in histologische gradering

De histologische gradering van een tumor geeft een indicatie van de mate waarin de tumorcellen afwijken van normale cellen. Bij verschillende tumoren worden verschillende indelingen gebruikt. In samenwerking met de afdeling pathologie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) heeft PALGA in 2016 de landelijke variatie in de histologische gradering van het colorectaal adenoom en carcinoom in kaart gebracht en teruggekoppeld aan de desbetreffende pathologie laboratoria (Kuijpers 2016a, 2016b). In het najaar van 2017 zullen de laboratoria een vergelijkbaar rapport ontvangen over de landelijke variatie in de histologische gradering van het mamma carcinoom en het ductaal carcinoom in situ (DCIS).