Landelijke terugkoppelingen

Inzicht en transparantie zijn essentiële voorwaarden voor het verbeteren van de kwaliteit in de pathologie. Door middel van laboratorium-specifieke terugkoppeling van gegevens uit de PALGA databank en door te voorzien in landelijke spiegelinformatie stelt PALGA kwaliteitsinformatie beschikbaar voor de individuele pathologie laboratoria.

De terugkoppeling van spiegelinformatie op laboratorium niveau maakt het mogelijk laboratorium-specifieke gegevens met collega’s te bespreken en te vergelijken met (het gemiddelde van) andere, geanonimiseerde laboratoria. Hiermee hopen wij meer standaardisatie in de pathologie rapportage te bereiken.

De algemene, anonieme rapporten zijn na te lezen op onze website. De laboratorium-specifieke rapporten zijn beschikbaar via aanvraag@palga.nl.
 
Rapport: Histologische gradering invasief mammacarcinoom en DCIS

De histologische gradering van een tumor geeft een indicatie van de mate waarin de tumorcellen afwijken van normale cellen. In samenwerking met de afdeling pathologie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) heeft PALGA begin 2018 de landelijke variatie in de histologische gradering van het mammacarcinoom en het ductaal carcinoom in situ (DCIS) in kaart gebracht. Alle laboratoria die tussen 2013 en 2016 gebruik hebben gemaakt van de PALGA protocol module ‘MammacarcinoomTotaal’ hebben een overzicht van hun verrichtingen met de bijbehorende landelijke spiegelinformatie ontvangen. Eerder ontvingen verschillende laboratoria een vergelijkbaar rapport over de landelijke variatie in de histologische gradering van het colorectaal adenoom en carcinoom (Kuijpers 2016a, 2016b).

Rapport: Laboratorium-specifieke variatie van status ‘in uitvoering’

Binnen de PALGA protocol modules (PPM) worden het aantal rubrieken en de antwoordmogelijkheden steeds verder uitgebreid. Zo bestaat er, om klinisch een werkbare situatie te houden, voor verschillende rubrieken binnen de PPM de antwoordmogelijkheid ‘in uitvoering’. Verslagen kunnen op deze manier snel worden geautoriseerd, terwijl uitslagen van verschillende testen nog op zich laten wachten. Echter, soms staan rubrieken uit de PPM na jaren nog steeds op ‘in uitvoering’.

Rapport: Laboratorium-specifiek gebruik van het burgerservicenummer

Volgens de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (BSN) in de zorg (Wbsn-z) moet men in Nederland binnen de zorg voortaan alle berichtgevingen middels het BSN communiceren. Het registreren van het BSN is cruciaal voor het voorkomen van patiëntverwisselingen en dus het verbeteren van de patiëntveiligheid en de kwaliteit van de diagnostiek. PALGA heeft in kaart gebracht hoe vaak het BSN in 2015 nog onbekend was bij individuele pathologie laboratoria.