Pathology Image Exchange (PIE)

 
Deelnemende laboratoria
Steeds meer laboratoria sluiten aan op Lab2Lab bijvoorbeeld voor het op een effectieve en patiëntveilige manier uitbesteden van werk. Een andere belangrijke reden om aan te sluiten op Lab2Lab is voor het aanvragen van consulten, revisies en expert panel via PIE. In Lab2Lab is te zien naar welke afdelingen een verzoek gestuurd kan worden. Nog geen Lab2Lab en wel benieuwd naar overzicht van reeds aangesloten laboratori, zie dit overzicht.
 
 
Validatie DICOM 3DHistech beelden
Op 12-11-2019 hebben Erasmus MC en Lab PAL Dordrecht de klinische validatie voor de DICOM 3DHistech beelden voltooid. Een nieuwe mijlpijl voor PIE!
Het validatie rapport is beschikbaar.
Sectra, NVVP en PALGA willen alle betrokkenen van het Erasmus MC en Lab PAL Dordrecht enorm bedanken voor hun inzet tijdens deze periode.
Op naar de volgende stap! Live gang van PIE! 
 
 

Informatie over PIE en aansluiten op PIE
Wilt u meer informatie over hoe aan te sluiten op PIE of over de mogelijkheden van PIE? In dit document  (leaflet) leest u daar meer over. Technische specificaties met betrekking tot het aansluiten kunt u in dit document terugvinden.

 

Privacy beveiliging PIE/Security whitepaper
Uitwisseling via het PIE netwerk is optimaal beveiligd. In bijgevoegd ‘security whitepaper’ leest u hoe dit is gerealiseerd.

 

Validatieprotocol PIE
Elke variant van scannerleverancier met betreffend output beeldformaat (link tabel technisch ondersteunde formaten) dat gebruikt gaat worden voor uitwisseling van digitale pathologie beelden via PIE, moet gevalideerd worden om vast te stellen dat de beelden gebruikt kunnen worden voor diagnostische doeleinden. Elk laboratorium valideert daarnaast de eigen lokale PIE aansluiting. Het klinisch validatie protocol gaat daar van uit en beschrijft de aanvullende klinische validatie testen voor PIE. Elke combinatie hoeft maar eenmaal gevalideerd te worden voor diagnostisch gebruik, de reeds gedane resultaten van de klinische validatie kunnen van de Palga website gedownload worden t.b.v. uw referentie voor uw kwaliteitssysteem (link naar waar dit gedownload kan worden en een geüpdate tabel).

Belangrijk:

Indien u een nieuwe combinatie van scannerleverancier met betreffend output beeldformaat gevalideerd heeft, geef dit dan gaarne door via pie@palga.nl ten behoeve van andere laboratoria.


PIE is klaar!
Na het succesvol afronden van de laatste tests is het PIE platform gereed voor aansluiting van alle Nederlandse pathologie afdelingen. Met PIE is het mogelijk om digitale beelden, met name gescande coupes, uit te wisselen tussen pathologie afdelingen.

De pilot deelnemers waren het Erasmus MC, Laboratorium voor Pathologie Dordrecht, Radboudumc en het UMC Utrecht en een viertal panels.

Pal Dordrecht en Erasmus MC hebben de module voor het handmatig uploaden van beelden voor consultaties en revisies getest. Later dit voorjaar komt ook de automatische uploader beschikbaar.

Het PIE-platform maakt ook panelbesprekingen digitaal en op afstand mogelijk. PIE is onder andere getest door het LANS-panel (Landelijk Adviesorgaan Neoplasie Slokdarm).

Lees ook het persbericht van Sectra.

Disclaimer: De casus is waarheidsgetrouw, de gebruikte beelden en dossier zijn fictief en dienen slechts als voorbeeld.

 

Presentatie over PIE tijdens congres “Architectuur in de zorg”
Kijk hier voor de presentatie over PIE tijdens het congres "Architectuur in de zorg".
 
Aansluiten op PIE 
Om aan te kunnen sluiten op PIE moet het lab afspraken maken met de beeldmanagement (of scanner) leverancier. Om hierbij te helpen stellen we vanuit project PIE de volgende 4 documenten beschikbaar: een aantal concept vragen die overgenomen kunnen worden in een offerte traject (nieuwe versie 2.0 juni 2018) , een document met nadere specificaties van de handmatige uploader en van de automatische uploader en specificaties van de PIE services in (kern-)UDPS.
 
Voorlichting gebruik PPMm en Lab2Lab
Sinds eind 2016 is de PPM doorontwikkeld naar de Palga Protocol Module modulair (PPMm) en operationeel in bijna alle laboratoria. Hiermee is het mogelijk om meerdere protocollen achter één
onderzoeksnummer te hangen. Om dit mogelijk te maken is de “Starter” waarmee de protocollen worden aangeroepen uitgebreid met meerdere mogelijkheden.

Naast de PPMm heeft Palga ook Lab2Lab laten ontwikkelen, waarmee protocoldata tussen laboratoria kunnen worden uitgewisseld bij uitbesteed onderzoek, maar ook aanvragen met betrekking tot consulten en opvragen van digitale beelden. Dat betekent mogelijk enige veranderingen in de wijze waarop processen binnen uw laboratoria administratief zijn ingericht.
 
Er wordt hard gewerkt aan PIE
Er wordt door alle betrokken partijen hard gewerkt aan PIE! Afgelopen weken hebben we kick-off bijeenkomsten gehad bij vrijwel alle potentiële pilot laboratoria (in totaal 4 stuks) en staat er een grote sessie gepland met een aantal pilot panels. Panels die mee willen denken om de panel module van PIE zo in te richten dat die straks landelijk inzetbaar is voor alle expert panels. Op donderdag 30 maart vertellen we tijdens de pathologendagen plenair en in een aantal parallel sessies meer over PIE en laten we graag ook zien hoe het er uit gaat zien. We zijn in gesprek met de verschillende leveranciers van scanners, beeld management systemen en LIS systemen over zowel lab2lab als de beelduitwisseling. Dit moet resulteren in een laagdrempelige en veilige oplossing.

 

De start van het PIE-project voor uitwisseling van beelden tussen laboratoria
Nu de leverancier van PIE bekend is (NVVP: bulletin 13-01-2017) zijn de betrokken partijen samen met SECTRA gestart met het implementatieproject. De projectorganisatie staat: er is een stuurgroep, een projectgroep en er zijn 2 werkgroepen opgestart (techniek en proces). De pilot panels en de pilot labs maken we binnenkort bekend. De deelnemers van de pilot panels zullen we gaan betrekken bij de verdere ontwikkeling van de panelmodule.

Voor de zomer willen we aan de hand van de pilot laboratoria laten zien dat zij via PIE in combinatie met lab2lab onderling beelden kunnen uitwisselen voor consultatie en revisie. Ook de pilot panels willen we voor de zomer digitaal kunnen ondersteunen vanuit PIE.

PIE contractering
De Nederlandse pathologen en Palga bouwen aan een landelijk platform voor digitale beelduitwisseling voor diagnostische toepassing. Vandaag werd een contract gesloten met Sectra voor het ontwikkelen van dit platform. Het project wordt uitgevoerd vanuit de Stichting Pathologie projecten (SPP). In het project wordt samengewerkt met de NVVP en IKNL. Het initiatief, dat wereldwijd uniek is, zorgt ervoor dat onderlinge consultatie en herbeoordeling bij verwijzen van patiënten makkelijker en sneller zal gaan. 

Lees hier het gezamenlijke persbericht van de NVVP en PALGA.

 Lees hier het persbericht van Sectra.