Pathology Image Exchange (PIE)

 

Presentatie over PIE tijdens congres “Architectuur in de zorg”
Kijk hier voor de presentatie over PIE tijdens het congres "Architectuur in de zorg".
 
Aansluiten op PIE 
Om aan te kunnen sluiten op PIE moet het lab afspraken maken met de beeldmanagement (of scanner) leverancier. Om hierbij te helpen stellen we vanuit project PIE de volgende 4 documenten beschikbaar: een aantal concept vragen die overgenomen kunnen worden in een offerte traject, een document met nadere specificaties van de handmatige uploader en van de automatische uploader en specificaties van de PIE services in (kern)UDPS.
 
Voorlichting gebruik PPMm en Lab2Lab
Sinds eind 2016 is de PPM doorontwikkeld naar de PALGA Protocol Module modulair (PPMm) en operationeel in bijna alle laboratoria. Hiermee is het mogelijk om meerdere protocollen achter één
onderzoeksnummer te hangen. Om dit mogelijk te maken is de “Starter” waarmee de protocollen worden aangeroepen uitgebreid met meerdere mogelijkheden.

Naast de PPMm heeft PALGA ook Lab2Lab laten ontwikkelen, waarmee protocoldata tussen laboratoria kunnen worden uitgewisseld bij uitbesteed onderzoek, maar ook aanvragen met betrekking tot
consulten en opvragen van digitale beelden. Dat betekent mogelijk enige veranderingen in de wijze waarop processen binnen uw laboratoria administratief zijn ingericht.

PALGA organiseert daarom samen met DTHS een voorlichtingsmiddag voor de PCP’ers en ondersteunend personeel om de toepassingen van de PPMm en Lab2Lab toe te lichten aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Deze middag staat gepland op 4 mei van 14.00 tot 16.30 in het Postillion Hotel te Bunnik.
Als u hier bij aanwezig wilt zijn graag een reactie vóór 15 april a.s. onder vermelding van “Voorlichtingsmiddag 4 mei”, met uw naam, functie en organisatie naar Stichting@palga.nl. Er zijn aan deze middag geen kosten verbonden.

 

Er wordt hard gewerkt aan PIE
Er wordt door alle betrokken partijen hard gewerkt aan PIE! Afgelopen weken hebben we kick-off bijeenkomsten gehad bij vrijwel alle potentiële pilot laboratoria (in totaal 4 stuks) en staat er een grote sessie gepland met een aantal pilot panels. Panels die mee willen denken om de panel module van PIE zo in te richten dat die straks landelijk inzetbaar is voor alle expert panels. Op donderdag 30 maart vertellen we tijdens de pathologendagen plenair en in een aantal parallel sessies meer over PIE en laten we graag ook zien hoe het er uit gaat zien. We zijn in gesprek met de verschillende leveranciers van scanners, beeld management systemen en LIS systemen over zowel lab2lab als de beelduitwisseling. Dit moet resulteren in een laagdrempelige en veilige oplossing.

 

De start van het PIE-project voor uitwisseling van beelden tussen laboratoria
Nu de leverancier van PIE bekend is (red: bulletin 13-01 jl.) is PALGA samen met SECTRA gestart met het implementatieproject. De projectorganisatie staat: er is een stuurgroep, een projectgroep en er zijn 2 werkgroepen opgestart (techniek en proces). De pilot panels en de pilot labs maken we binnenkort bekend. De deelnemers van de pilot panels zullen we gaan betrekken bij de verdere ontwikkeling van de panelmodule.

Voor de zomer willen we aan de hand van de pilot laboratoria laten zien dat zij via PIE in combinatie met lab2lab onderling beelden kunnen uitwisselen voor consultatie en revisie. Ook de pilot panels willen we voor de zomer digitaal kunnen ondersteunen vanuit PIE.

Tijdens de pathologendagen zullen de leveranciers ook aanwezig zijn om op hun stand demo's te geven en er zijn een aantal sessies gepland waarbij PIE verder wordt toegelicht.

 

PIE contractering
De Nederlandse pathologen en PALGA bouwen aan een landelijk platform voor digitale beelduitwisseling voor diagnostische toepassing. 

Vandaag werd een contract gesloten met Sectra voor het ontwikkelen van dit platform. Het initiatief, dat wereldwijd uniek is, zorgt ervoor dat onderlinge consultatie en herbeoordeling bij verwijzen van patiënten makkelijker en sneller zal gaan. 

Lees hier het gezamenlijke persbericht van de NVVP en PALGA.

 Lees hier het persbericht van Sectra.