Professionals

Palga ondersteunt pathologen en andere medewerkers in de laboratoria met tools voor de verslaglegging. Dit sluit aan bij het motto van Palga:

De beste behandeling begint met de beste diagnose.

De belangrijkste tool is de Palga Protocolmodule (PPM). De PPM is zodanig ontwikkeld dat protocoldata eenvoudig en direct vanuit de laboratoria ter beschikking gesteld kunnen worden aan derde partijen. Hiermee kan de registratielast van deze partijen verminderd worden en wordt de kwaliteit van de geregistreerde gegevens verbeterd. 

Een voorbeeld hiervan is de levering van gegevens aan de DICA. Via een koppeling worden vanuit de pathologielaboratoria geautomatiseerd, gecontroleerd en gevalideerd pathologiegegevens aangeleverd aan de kwaliteitsregistraties van de DICA.