Protocollen

 

Palga gelooft dat de beste behandeling begint met de beste diagnose. Elke patiënt in Nederland heeft recht op de beste diagnose. Daarom werkt Palga hard aan het optimaliseren van de pathologie diagnostiek en verslaglegging. De invoer van de standaardverslaglegging (Synoptic Reporting) in de pathologie door middel van landelijke protocollen is daarbij essentieel: voor iedere patiënt, in elk ziekenhuis in Nederland wordt dezelfde informatie verzameld en op een duidelijke en overzichtelijke manier gepresenteerd. De bespreking van iedere patiënt in het multidisciplinaire overleg kan zo optimaal verlopen. 

Landelijke protocollen histologie 
In onderstaande tabel vindt u de laatste updates van de protocollen. De recentste update is vet gedrukt.
Testrapporten van CE gemarkeerde protocollen zijn beschikbaar op aanvraag.

Alle belangrijke mutaties alsmede controles en schermopbouw zijn weergegeven in de onderstaande documenten, klik op de linkjes voor de onderliggende PDF's.

 

 Protocol 
versie  releasedatum 
PPM handleiding  31699 17-04-2022
Adnexen  2.0.16 15-02-2019
Appendix (appendectomie)  1.0.25 22-02-2023
Blaas-Urethracarcinoom  1.0.56 22-02-2023
Cervixcarcinoom  3.0.1.0.48 28-03-2023
Colonbiopt-TEM(1) 10.2019.10.2.83 09-02-2023
ColonRectumcarcinoom  10.2019.115 17-05-2023
CRIS4 (BVO)  1.0.43 14-07-2022
CRS-HIPEC 1 23-05-2023
Endometriumcarcinoom  3.0.53 06-01-2023
Hoofd hals tumoren resectie  1.0.42 31-05-2023
Hoofd hals tumoren biopten  1.0.4 31-05-2023
Longcytologie  1.0.2.3.22 08-07-2021
Longcarcinoom  1.0.2.3.66 07-10-2022
Long-Pleurabiopt  1.0.2.3.28 27-04-2023
Maag-Oesofaguscarcinoom  2.1.3.0.68 09-05-2023
Mammabiopsie  1.0.57 10-03-2023
MammacarcinoomTotaal  1.0.113 06-01-2023
Mammacytologie  1.0.18 07-06-2022
Melanoom  2.1.43 17-01-2023
Moleculaire bepalingen  92 27-04-2023
Nier-Pyelum-Uretercarcinoom  2.0.1.1.40 28-03-2023
Oesofagus maag duodenumbiopten  2.1.3.0.08 31-05-2023
Oogmelanoom  1.0.5 17-05-2023
Pancreascarcinoom  2.0.43 25-01-2023
Placenta  26 20-04-2022
Plaveiselcelcarcinoom van  de Huid  1.0.2.1.51 09-02-2023
Prostaatbiopsie  2.1.40 03-04-2023
Prostaatcarcinoom  2.0.45 31-01-2023
Schildkliercarcinoom  2.0.22 17-04-2023
Schildklierpunctie  2.0.17 31-05-2023
SWK Melanoom  2.1.9 09-12-2021
Testiscarcinoom  1.2.19 10-03-2023
UrineLandelijk  42 23-02-2021
     
     
 Te verwachte protocollen    
     
Speekselklier punctie FNA  Nieuw 2023
Lymfoom  Nieuw 2023
Spierbiopt  Nieuw n.n.b.
Sereuze vochten  Nieuw 2023
Vulva  Nieuw 2023
     

 

 

Trial-alert

Palga bouwt verschillende trials-alert in bij de landelijke protocollen. Studies die hiervoor in aanmerking moeten goedgekeurd zijn voor de WR van Palga.

Momenteel zijn er bij de onderstaande landelijke protocollen een of meerdere trial-alerts operationeel:

Appendix: SAS-trial is een multicenter, prospectieve cohort studie waarmee een eerder opgestelde voorspellingsscore voor de ernst van appendicitis wordt gevalideerd. Met deze score kan preoperatief het onderscheid worden gemaakt tussen patiënten met een simpele appendicitis of een complexe appendicitis. Deze studie gebruikt de data uit het standaard diagnostische en behandelproces.

Longbiopt: Prospective studie van de long; LC-NEC

MammacarcinoomTotaal;  de SUBITO studie, waarbij patiënten met stadium III en triple negatief zijn of (ER <50 en PR<50 en BR graad 3) en leeftijd tussen 18 en 66 in aanmerking komen voor een BRCA-1 test.

De bijbehorende informatie omtrent deze studie staat in het onderzoeksprotocol.

Substantially Improving the Cure Rate of High-risk BRCA1-like Breast Cancer (Subito)

 

MammacarcinoomTotaal;  BOOG2013-17, The value of completion axillary treatment in sentinel node positive breast cancer patients undergoing a mastectomy.  A Dutch randomized controlled multicentre trial".

De bijbehorende informatie omtrent deze studie staat in het onderzoeksprotocol.

MammacarcinoomTotaal: Tailored treatment in Older Patients

TOP-1: Omission of radiotherapy in elderly patients with low risk breast cancer.

The main focus of the present trial is a first step towards treatment de-escalation in older breast cancer patients. For this, we initiate the first TOP consortium study (TOP-1).

Primary aim: to assess whether radiotherapy can be safely omitted after breast conserving surgery in elderly patients with a very low risk of local recurrence.

Secondary aim: assessment of: quality of life, toxicity, geriatric assessment, overall- and breast cancer specific survival, distant metastasis free survival, relating biomarkers to outcome (tumor characteristics, at least: IHC ER, PR, HER2 and Ki-67), additional state of the art molecular analysis if possible, development and validation of local recurrence rate prediction models, (cost) efficacy (comparison with historical control group) and implementation of findings into standard care.

TIGER studie
Lymfklierstatus is een belangrijke prognostische parameter in slokdarmcarcinoom en een onafhankelijke voorspeller van overleving. Verdeling van gemetastaseerde lymfeklieren kan variëren met tumorlocatie, tumorhistologie, tumorinvasiediepte en neoadjuvante therapie. Chirurgische strategie is afhankelijk van het distributiepatroon van nodale metastasen, maar consensus over de omvang van lymfatomie verschilt wereldwijd. Vooral voor adenocarcinoom is de verdeling van lymfekliermetastasen nog niet beschreven in grote series die rapporteren over een volledige 2- of 3-lymfadenoectomie. Het gebrek aan homogeniteit met betrekking tot de classificatie van lymfeklierstations maakt de interpretatie van studies moeilijk en gegevens moeilijk te vergelijken. Er kan alleen worden geconcludeerd dat slokdarmkanker vaak uitzaait naar de cervicale, mediastinale en bovenste abdominale lymfeklieren. De heterogeniteit in het beschikbare bewijs maakt de keuze voor chirurgische strategie veeleisende, vooral gezien de aanzienlijke morbiditeit die betrokken zijn bij slokdarmchirurgie.
Een observationele studie zal lymfeklierstations identificeren die moeten worden gereseceerd in relatie tot tumorkenmerken en kan verduidelijken of dezelfde chirurgische strategie gerechtvaardigd is bij patiënten met en zonder neoadjuvanttherapie. Bovendien kan de prognostische waarde van verschillende lymfeklierstations worden geanalyseerd.

Doel van de huidige multinationale observationele cohortstudie is het evalueren van de verdeling van lymfekliermetastasen bij alle patiënten met een reseceerbare (cT1-4a N0-3 M0) slokdarm- of gastro-oesofageale junction carcinoom waarbij een transthoracale slokdarmmet ten minste 2-veldlymfoedmie zal worden uitgevoerd om een uniform wereldwijd staging-systeem te ontwikkelen en de optimale chirurgische strategie voor slokdarmkankerpatiënten vast te stellen. Daarnaast zal de prognostische waarde van verschillende lymfeklierstations, het distributiepatroon van recidief of metastasen, de frequentie van skip nodale metastasen en de verhouding van nodale metastasen binnen en buiten het stralingsveld worden bestudeerd.
https://tigerstudy.net/web/node

Gebruik van de Palga Protocol Module modulair (PPMm)

Klik hier voor de presentatie voor het gebruik van de PPMm. In het voorbeeld wordt stap voor stap uitgelegd hoe twee protocollen aan elkaar worden gekoppeld onder één onderzoeksnummer.

In het voorbeeld wordt het landelijke Palga protocol Moleculaire Bepalingen gekoppeld aan het landelijk Longcarcinoom protocol.

Voor het importeren van NGS resultaten in het protocol Moleculaire bepalingen in UDPS heeft PALGA een import knop laten ontwikkelen door DTHS. De release notes staan hier.

Navigatie door de PPM

Uitrolschema Landelijke Protocollen

  • 2 weekse uitrol; wordt gebruikt bij updates voor de PPM. Start bij voorkeur op maandag, dinsdag of woensdag (zie schema)
  • Spoed uitrol; wordt gebruikt bij inhoudelijke updates van de protocollen. Kan elke dag gestart worden.

Voor informatie, ondersteuning ter plaatse en helpdesk : Paul Seegers, Stichting PALGA (tel. 088 - 04 02 700). Of stuur een bericht naar  paul.seegers@palga.nl of  stichting@palga.nl

Werkgroep Protocollen
Om de protocolgebruikers een platform te bieden voor overleg is de werkgroep protocollen opgericht. Dit initiatief wordt gesteund door het Bestuur van de Stichting Palga en door de NVVP/CBU.  

 Literatuur