FAQ

 

 

Gebruik PALGA protocollen

Hoe kan ik door de PALGA protocollen navigeren?

U kunt door het PALGA protocol navigeren met uw muis. Daarnaast is het mogelijk om de PALGA protocollen te bedienen met sneltoetsen. Voor aanvullende informatie hierover, raadpleeg de e-learning module 4.3 Gebruik sneltoetsen. Voor meer informatie over specifieke sneltoetsen, kunt u de documentatie van de PALGA protocollen raadplegen.

 

Kan er extra informatie toegevoegd worden aan het pathologie verslag?

Ja, in het betreffende PALGA protocol onder het tabblad ’Aanvulling‘ in de rubriek ’Aanvulling microscopie’.

 

Kan er extra informatie toegevoegd worden aan de conclusie?

Ja, in het betreffende PALGA protocol onder het tabblad ’Aanvulling‘ in de rubriek ’Aanvulling conclusie’. Voor aanvullende informatie hierover, raadpleeg de e-learning module 2.2 Invullen resectie protocol.

 

Hoe kan ik metastase rapporteren in een PALGA protocol?

Indien het verslag een metastase betreft, vul dan bij “PALGA term voor primaire tumor” het type tumor voorafgegaan door het woord metastase bijvoorbeeld metastase adenocarcinoom of metastase kleincellig carcinoom. Voor aanvullende informatie hierover, raadpleeg de e-learning module 2.3 Metastasen.

 

Kan ik een ingevuld PALGA protocol tussentijds opslaan en later verder gaan?

Ja, u kunt kiezen voor de opties ‘doorgaan’ of ‘heropenen’. Voor aanvullende informatie hierover, raadpleeg de e-learning module 1.1 Kennismaking met de PALGA protocol module.

 

Kan ik een ingevuld PALGA protocol verwijderen?

Ja, een ingevuld PALGA protocol kan verwijderd worden. Voor aanvullende informatie hierover, raadpleeg de e-learning module 1.1 Kennismaking met de PALGA protocol module.

 

Kan ik twee PALGA protocollen samenvoegen?

Ja, het is mogelijk diverse PALGA protocollen samen te voegen. Voor aanvullende informatie hierover, raadpleeg de e-learning module 3.1 Samenvoegen twee PALGA protocollen.

 

Kan ik de niet-verplichte items instellen?

Ja, u kunt zelf als laboratorium de zichtbaarheid van niet-verplichte items bepalen met behulp van de PCP-modus. Voor aanvullende informatie hierover, raadpleeg de e-learning module 5.1 Instellingen PALGA protocollen items.

 

Kan ik zien welk item ik nog niet heb ingevuld in een tabblad?

Ja, dit is mogelijk met behulp van de controleknop. Voor aanvullende informatie hierover, raadpleeg de e-learning module 4.2 Controleknop.

 

Kan ik de updates van een PALGA protocol raadplegen?

Ja, in elk PALGA protocol is een tabblad ‘Protocol updates’ te vinden. Hierin worden de updates van het betreffende PALGA protocol weergegeven. Tevens is er een link naar de documentatie van het betreffende PALGA protocol en naar de werkgroep protocollen opgenomen. Voor aanvullende informatie hierover, raadpleeg de e-learning module 4.6 Tabblad ‘Protocol updates.

 

Kan ik als patholoog feedback geven op een PALGA protocol?

Ja, in de PALGA protocollen zit een knop ’Feedback‘ onder de knop ’Opslaan‘. U krijgt dan een scherm te zien waarin u kunt aangeven welk type feedback het betreft (Vraag, verstoring, aanvraag nieuwe functionaliteit/aanpassing) en welke prioriteit u hieraan geeft. Daarnaast is er ruimte om een opmerking of commentaar te noteren. Na het versturen gaat het ingevulde PALGA protocol (dus ook de protocol data) naar PALGA. Er worden geen patiëntengegevens meegestuurd. U behoort een notificatie te krijgen dat het bericht verzonden is. Ontvangt u deze niet dan is het bericht niet verstuurd. Het kan zijn dat uw bericht door firewallinstellingen van uw organisatie wordt tegengehouden. Neem contact op met uw IT afdeling om deze instellingen te wijzigen, zodat uw feedback ons middels deze weg kan bereiken. Voor aanvullende informatie hierover, raadpleeg de e-learning module 4.1 Gebruik Feedbackknop.

 

Overige vragen PALGA protocollen

Hoe worden de PALGA protocollen ontwikkeld?

Nieuwe PALGA protocollen worden ontwikkeld volgens een vaste procedure. Eerst wordt met diverse pathologen een functioneel ontwerp (FO) gemaakt op basis van een richtlijn, ICCR template, consensus artikel enz. Dit FO wordt besproken in de werkgroep protocollen en wordt voorgelegd aan de CKBU (Commissie Kwaliteit Beroepsuitoefening NVVP) ter beoordeling. Hierna vindt de modellering plaats en wordt een autotest programma gebouwd. Vervolgens worden twee testfases doorlopen met twee verschillende pathologen. Separaat wordt de bijbehorende documentatie opgesteld. Na aanpassingen op basis van de testresultaten, geverifieerd door de pathologen, wordt versie 1 van het PALGA protocol uitgerold.

 

In welk format komt het geprotocolleerde PA verslag in het EPD?

Momenteel komt alleen een tekstueel verslag in de het EPD. In de nabije toekomst komt dit ook beschikbaar in de vorm van een verslag met geprotocolleerde data. Houdt hiervoor de PALGA website in de gaten.

 

Wat zijn de voordelen van het gebruik van de PALGA protocol module (PPM)?

Voordelen gebruik PALGA protocollen op een rij

 • Completere PA-verslaglegging
 • Verbeterde behandelkeuzes door verbeterde risico-classificatie
 • Verbeterde patiëntuitkomsten
 • Automatische generatie van pTNM-classificatie en conclusietekst
 • Completere en uniformere data beschikbaar voor onderzoekers
 • Gebaseerd op evidence uit nationale en internationale richtlijnen
 • Ingebouwde controleloops
 • Ingebouwde trial-alerts
 • Gebruik van sneltoetsen mogelijk
 • Koppelingen met registraties mogelijk
 • Lokaal parametriseerbaar

Voor aanvullende informatie hierover, raadpleeg de e-learning modules 1.2 Voordelen Gebruik PALGA Protocollen4.4 Automatische controles en 4.5 Automatische berekeningen.

 

Hoe werkt een trial-alert?

PALGA bouwt verschillende trials-alerts in bij de PALGA protocollen. Studies die hiervoor in aanmerking komen moeten goedgekeurd zijn door de Wetenschappelijke Raad van PALGA.

Dit zijn de trial-alerts die momenteel operationeel zijn.

 

De FAQ maakt onderdeel uit van het KWF project IMPROVING (8281), waarin hulpmiddelen ontwikkeld en getest worden voor het bevorderen en verbeteren van het gebruik van de PALGA protocollen. In 2021 wordt de FAQ op landelijke schaal geëvalueerd via een enquête. Voor vragen of opmerkingen over deze webpagina kunt u contact opnemen met Julie Swillens, onderzoeker IMPROVING.