Implementatie KWF project IMPROVING

In het kader van het KWF project ‘Landelijke implementatie van uniforme verslaglegging voor optimale diagnose en behandeling van kanker’ (IMPROVING) zijn er door het Radboudumc (IQ healthcare en de afdeling Pathologie) in samenwerking met Stichting PALGA hulpmiddelen ontwikkeld voor het bevorderen en verbeteren van de implementatie en het gebruik van de PPM.

Het project bestaat uit drie fasen, waarvan de eerste twee zijn afgerond. In de eerste fase zijn bevorderende en belemmerende factoren bij de invoering en het gebruik van uniforme verslaglegging binnen de pathologie geïdentificeerd. In de tweede fase zijn, in nauwe samenwerking met experts, op basis van deze factoren hulpmiddelen ontwikkeld. Vervolgens zijn deze hulpmiddelen samengevoegd tot een zogeheten toolbox en getest in zes pilot laboratoria in Nederland, om de bruikbaarheid en effectiviteit van de hulpmiddelen te bepalen. Daaruit bleek dat de hulpmiddelen eenvoudig in gebruik zijn en een effect hebben op het vaker en beter gebruiken van de PALGA protocollen.

Toolbox met hulpmiddelen

De hulpmiddelen zijn samengevat in een toolbox. De toolbox bestaat dus uit een aantal hulpmiddelen die het gebruik van de PPM vergemakkelijken en de belangrijkste knelpunten van de implementatie van de PPM aan te pakken. Open hier de toolbox.

Toegang hulpmiddelen

De website ‘Protocollen (landelijke test)’ met informatie, de e-learning en de communicatiehandleiding zijn toegankelijk via links in de toolbox. De PPM features zijn, zoals de naam al zegt, onderdeel van de PALGA protocollen zelf. Wel is hierover informatie te vinden op de website. Ten slotte bieden wij u de mogelijkheid om inzage te krijgen in het protocolgebruik op laboratorium niveau. Hiervoor ontvangt u een verzoek tot het geven van toestemming via de PALGA portal. Voor meer informatie over toegang tot de hulpmiddelen, raadpleeg deze video.

 

Deze webpagina maakt onderdeel uit van het KWF project IMPROVING (8281), waarin hulpmiddelen ontwikkeld en getest worden voor het bevorderen en verbeteren van het gebruik van de PALGA protocollen. In 2021 wordt de website op landelijke schaal geëvalueerd via een enquête. Voor vragen of opmerkingen over de communicatiehandleiding kunt u contact opnemen met Julie Swillens, onderzoeker IMPROVING.