Updates landelijke protocollen

In onderstaande tabel vindt u de laatste update van de PALGA-protocollen. De meest recente versie is vet gedrukt.

Alle updates, waaronder controles en schermopbouw, zijn terug te vinden in de onderstaande documenten. Klik op de links voor de onderliggende PDF-documenten.

 Protocol  versie  releasedatum 
 Adnexen  2.0.16 15-02-2019
 Appendix (appendectomie)  1.0.18 04-12-2020
 Blaas-Urethracarcinoom  1.0.49 02-02-2021
 Cervixcarcinoom  3.0.1.0.39 25-01-2022
 Colonbiopt-TEM(1)  10.2019.8.0.77 25-08-2021
 ColonRectumcarcinoom  10.2019.111 01-10-2021
 CRIS4 (BVO)  1.0.40 09-02-2022
 Endometriumcarcinoom  3.0.50 11-03-2021
 Hoofd hals tumoren  1.0.32 24-09-2020
 Longcytologie  1.0.2.3.22 08-07-2021
 Longcarcinoom  1.0.2.3.63 10-08-2021
 Long-Pleurabiopt  1.0.2.3.25 08-07-2021
 Maag-Oesofaguscarcinoom  2.1.3.0.62 19-08-2021
 Mammabiopsie  1.0.52 18-01-2022
 MammacarcinoomTotaal  1.0.109 20-01-2022
 Mammacytologie  1.0.17 18-01-2022
 Melanoom  2.1.40 03-02-2022
 Moleculaire bepalingen  80 06-07-2021
 Nier-Pyelum-Uretercarcinoom  2.0.1.1.35 09-11-2021
 Oesofagus maag duodenumbiopten  2.1.3.0.01 31-12-2021
 Oogmelanoom  1.0.4 15-07-2021
 Pancreascarcinoom  2.0.39 25-01-2022
 Placenta  25 03-03-2021
 Plaveiselcelcarcinoom van de Huid  1.0.2.1.49 23-01-2021
 Prostaatbiopsie  2.1.34 18-02-2021
 Prostaatcarcinoom  2.0.36 22-01-2021
 Schildkliercarcinoom  2.0.19 29-10-2021
 Schildklierpunctie  2.0.14 07-11-2020
 SWK Melanoom  2.1.8 23-09-2021
 Testiscarcinoom  1.2.17 22-09-2020
 UrineLandelijk  42 22-02-2021
     
 Te verwachte protocollen    
 Weke delen  Nieuw 2020
 Speekselklier punctie FNA  Nieuw 2020
 HIPEC / debulking  Nieuw 2020
 Lymfoom  Nieuw 2020
 Spierbiopt  Nieuw 2020
     
     

 

Updates weergave in PPM

In de PPM is een tabblad “Protocol updates”. Hierin worden de updates van he betreffende protocol weergegeven. Tevens is er een link naar de documentatie van het betreffende protocol en naar de werkgroep Protocollen opgenomen.

Uitrolschema landelijke protocollen

  • 2 weekse uitrol; wordt gebruikt bij updates voor de PPM. Start bij voorkeur op maandag, dinsdag of woensdag (zie schema)
  • Spoed uitrol; wordt gebruikt bij inhoudelijke updates van de protocollen. Kan elke dag gestart worden.

Voor meer informatie, ondersteuning ter plaatse en helpdesk, neem contact op met Paul Seegers, adviseur protocollen Stichting PALGA (tel. 088-0402700).

Het bevorderen van het gebruik van het tabblad ‘Protocol updates’ maakt onderdeel uit van het KWF project IMPROVING (8281), waarin hulpmiddelen ontwikkeld en getest worden voor het bevorderen en verbeteren van het gebruik van de PALGA protocollen. Het is tevens een verplicht onderdeel van de CE-markering. In 2021 wordt het gebruik van het tabblad ‘Protocol updates’ op landelijke schaal geëvalueerd via een enquête. Voor vragen of opmerkingen over het tabblad ‘Updates’ kunt u contact opnemen met Julie Swillens, onderzoeker IMPROVING.