Protocollen

 

PALGA gelooft dat de beste behandeling begint met de beste diagnose. Elke patiënt in Nederland heeft recht op de beste diagnose. Daarom werkt PALGA hard aan het optimaliseren van de pathologie diagnostiek en verslaglegging. De invoer van de standaardverslaglegging (Synoptic Reporting) in de pathologie door middel van landelijke protocollen is daarbij essentieel: voor iedere patiënt, in elk ziekenhuis in Nederland wordt dezelfde informatie verzameld en op een duidelijke en overzichtelijke manier gepresenteerd. De bespreking van iedere patiënt in het multidisciplinaire overleg kan zo optimaal verlopen. 

Landelijke protocollen histologie 
In onderstaande tabel vindt u de laatste updates van de protocollen. De recentste update is vet gedrukt.

Alle belangrijke mutaties alsmede controles en schermopbouw zijn weergegeven in de onderstaande documenten, klik op de linkjes voor de onderliggende PDF's.

 Protocol 
versie  releasedatum 
 modulair 
 Adnexen  2.0.16 15-02-2019 ja
 Appendix (appendectomie)  1.0.13 04-02-2020 ja
 Blaas-Urethracarcinoom  1.0.43 06-02-2020 ja
 Cervixcarcinoom  3.0.1.0.34 28-02-2020 ja
 Colonbiopt-TEM(1)  10.2019.8.068 27-03-2020 ja
ColonRectumcarcinoom 10.2019.101 28-03-2020 ja
 CRIS4 (BVO)  1.0.31 18-02-2020 ja
 Endometriumcarcinoom  3.0.46 19-02-2020 ja
 Hoofd hals tumoren  1.0.24 26-02-2020 ja
 Longcytologie  1.0.2.3.19 13-12-2019 ja
 Longcarcinoom  1.0.2.3.56 17-03-2020 ja
 Long-Pleurabiopt  1.0.2.3.20 08-01-2020 ja
 Maag-Oesofaguscarcinoom  2.1.3.0.50 01-01-2020 ja
 Mammabiopsie  1.0.48 28-02-2020 ja
 MammacarcinoomTotaal  1.0.97 25-01-2020 ja
 Mammacytologie  1.0.11 05-03-2020 ja
 Melanoom  2.1.32 19-02-2020 ja
 Moleculaire bepalingen  72 19-02-2020 ja
 Nier-Pyelum-Uretercarcinoom  2.0.1.1.31 30-03-2020 ja
 Oogmelanoom  1.0.3 20-12-2017 ja
 Pancreascarcinoom  2.0.29 05-02-2015 ja
 Placenta  16 23-06-2018 ja
 Plaveiselcelcarcinoom van de Huid  1.0.2.1.41 17-03-2020 ja
 Prostaatbiopsie  2.1.29 28-02-2020 ja
 Prostaatcarcinoom  2.0.32 06-02-2020 ja
 Schildkliercarcinoom  2.0.13 18-02-2020 ja
 Schildklierpunctie  2.0.12 08-01-2020 ja
 SWK Melanoom  2.1.2 11-05-2019 ja
 Testiscarcinoom  1.2.16 06-02-2020 ja
 UrineLandelijk  39 15-02-2020 ja
       
 Te verwachte protocollen      
 Weke delen  Nieuw 2020 ja
 Speekselklier punctie FNA  Nieuw 2020 ja
 HIPEC / debulking  Nieuw 2020 ja
 Lymfoom  Nieuw 2020 ja
 Spierbiopt  Nieuw 2020 ja
       
 Versie PPM   25193 13-01-2020  

 

Trial-alert

PALGA bouwt verschillende trials-alert in bij de landelijke protocollen. Studies die hiervoor in aanmerking moeten goedgekeurd zijn voor de WR van PALGA.

Momenteel zijn er bij de onderstaande landelijke protocollen een of meerdere trial-alerts operationeel:

Longbiopt: Prospective studie van de long; LC-NEC

MammacarcinoomTotaal;  de SUBITO studie, waarbij patiënten met stadium III en triple negatief zijn of (ER <50 en PR<50 en BR graad 3) en leeftijd tussen 18 en 66 in aanmerking komen voor een BRCA-1 test.

De bijbehorende informatie omtrent deze studie staat in het onderzoeksprotocol.

Substantially Improving the Cure Rate of High-risk BRCA1-like Breast Cancer (Subito)

 

MammacarcinoomTotaal;  BOOG2013-17, The value of completion axillary treatment in sentinel node positive breast cancer patients undergoing a mastectomy.  A Dutch randomized controlled multicentre trial".

De bijbehorende informatie omtrent deze studie staat in het onderzoeksprotocol.

MammacarcinoomTotaal: Tailored treatment in Older Patients

TOP-1: Omission of radiotherapy in elderly patients with low risk breast cancer.

The main focus of the present trial is a first step towards treatment de-escalation in older breast cancer patients. For this, we initiate the first TOP consortium study (TOP-1).

Primary aim: to assess whether radiotherapy can be safely omitted after breast conserving surgery in elderly patients with a very low risk of local recurrence.

Secondary aim: assessment of: quality of life, toxicity, geriatric assessment, overall- and breast cancer specific survival, distant metastasis free survival, relating biomarkers to outcome (tumor characteristics, at least: IHC ER, PR, HER2 and Ki-67), additional state of the art molecular analysis if possible, development and validation of local recurrence rate prediction models, (cost) efficacy (comparison with historical control group) and implementation of findings into standard care.

Gebruik van de PALGA Protocol Module modulair (PPMm)

Klik hier voor de presentatie voor het gebruik van de PPMm. In het voorbeeld wordt stap voor stap uitgelegd hoe twee protocollen aan elkaar worden gekoppeld onder één onderzoeksnummer.

In het voorbeeld wordt het landelijke PALGA protocol Moleculaire Bepalingen gekoppeld aan het landelijk Longcarcinoom protocol.

Voor het importeren van NGS resultaten in het protocol Moleculaire bepalingen in UDPS heeft PALGA een import knop laten ontwikkelen door DTHS. De release notes staan hier.

Navigatie door de PPM

Uitrolschema Landelijke Protocollen

  • 2 weekse uitrol; wordt gebruikt bij updates voor de PPM. Start bij voorkeur op maandag, dinsdag of woensdag (zie schema)
  • Spoed uitrol; wordt gebruikt bij inhoudelijke updates van de protocollen. Kan elke dag gestart worden.

Voor informatie, ondersteuning ter plaatse en helpdesk : Paul Seegers, Stichting PALGA (tel. 088 - 04 02 700). Of stuur een bericht naar  paul.seegers@palga.nl of  stichting@palga.nl

Werkgroep Protocollen
Om de protocolgebruikers een platform te bieden voor overleg is de werkgroep protocollen opgericht. Dit initiatief wordt gesteund door het Bestuur van de Stichting PALGA en door de NVVP/CBU.  

 Literatuur