Richtlijn verslaglegging identificerende gegevens
De Palga Privacy Commissie (PPC) adviseert de Stichting Palga - ter bescherming van de privacy van patiënten en degenen die bij hun behandeling betrokken zijn - omtrent de verstrekking van gegevens uit de Palga databanken. De PPC vraagt uw aandacht voor een richtlijn voor de verslaglegging. De richtlijn is in mei 2016 gewijzigd en vastgesteld. 
Lees hier verder

 

Kijkt u hier voor de richtlijnen betreffende het UDPS en Kern-UDPS