Spiegelinformatie

Inzicht en transparantie zijn essentiële voorwaarden voor het verbeteren van kwaliteit. Als instrument voor kwaliteitsborging binnen de pathologie stelt Palga, middels periodieke spiegelrapporten, kwaliteitsinformatie uit de landelijke Palga databank beschikbaar. De algemene, anonieme spiegelrapporten zijn onderstaand per jaargang na te lezen. De spiegelrapporten van vóór 2019 en laboratorium-specifieke spiegelrapporten zijn op te vragen via aanvraag@palga.nl.

Wat is Palga spiegelinformatie?

De spiegelinformatie in de spiegelrapporten informeert u over de frequenties en percentages van verschillende belangrijke (diagnostische) parameters binnen uw laboratorium. De spiegelrapporten zijn op laboratorium niveau en laten zien hoe uw laboratorium zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde en tot andere (anonieme) individuele laboratoria. Spiegelinformatie op laboratorium niveau geeft geen inzicht in uw persoonlijk handelen.

Palga spiegelinformatie wordt uitsluitend gegenereerd op basis van geprotocolleerde pathologieverslagen waarbij gebruik is gemaakt van de Palga Protocol Module (PPM). De keuze voor welke items uit een protocol relevant zijn als spiegelinformatie is bepaald in samenwerking met een aantal (expert)pathologen.

Spiegelrapporten 2019